Betlejem

 • miasto w środkowej części Palestyny, miejsce urodzenia Jezusa Chrystusa
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Betlejem
  Betlejem
  D. Betlejem
  Betlejem
  C. Betlejem
  Betlejem
  B. Betlejem
  Betlejem
  N. Betlejem
  Betlejem
  Ms. Betlejem
  Betlejem
  W. Betlejem
  Betlejem

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • przymiotnik:

  betlejemski

Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2013