Mazury

 • region geograficzno-historyczny w północno-wschodniej Polsce, z dużą liczbą jezior
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: p2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Mazury
  D. Mazur
  C. Mazurom
  B. Mazury
  N. Mazurami
  Ms. Mazurach
  W. Mazury

 • mieszkaniec:

  Mazur

  mieszkanka:

  Mazurka

  przymiotnik:

  mazurski

Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2014