Śląsk

 • historyczna dzielnica Polski w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Śląsk
  Śląski
  D. Śląska
  Śląsków
  C. Śląskowi
  Śląskom
  B. Śląsk
  Śląski
  N. Śląskiem
  Śląskami
  Ms. Śląsku
  Śląskach
  W. Śląsku
  Śląski

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  Ślązak

  mieszkanka:

  Ślązaczka

  przymiotnik:

  śląski

Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2013