sturlać się

 • przesuwając się po podłożu, obracając się wokół własnej osi, znaleźć się w miejscu położonym niżej
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek

 • synonimy:  stoczyć się
 • Chłopak sturlał się w dół z wysokości ok. 80 metrów. Oprócz ogólnych potłuczeń nic mu się nie stało.

  źródło: NKJP: Izabela Jarosz: Ciężar śmierci, Trybuna Śląska, 2001-12-07

  Ze względów bezpieczeństwa po nierównym stoku puszczono najpierw pustą kulę, żeby sprawdzić jaką trasą sturla się w dół.

  źródło: NKJP: Taniec Zorby, Dziennik Polski, 2000-05-27

  W samo południe ze zbocza sturlały się kawałki kołacza, jaja i monety, które według starodawnych wierzeń, miały przynieść powodzenie i życzliwość przodków.

  źródło: NKJP: Katarzyna Janiszewska: Święto Rękawki, Gazeta Krakowska, 2007-04-11

  Romek sturlał się po schodach, łamiąc po drodze rękę i nogę, po czym uderzył głową o betonową podłogę i znów stracił przytomność. Ocknął się w szpitalu.

  źródło: NKJP: (MK): Po prostu pechowiec cz.2, Trybuna Śląska, 2004-07-31

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sturlam się
  sturlamy się
  2 os. sturlasz się
  sturlacie się
  3 os. sturla się
  sturlają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sturlałem się
  +(e)m się sturlał
  sturlałam się
  +(e)m się sturlała
  sturlałom się
  +(e)m się sturlało
  sturlaliśmy się
  +(e)śmy się sturlali
  sturlałyśmy się
  +(e)śmy się sturlały
  2 os. sturlałeś się
  +(e)ś się sturlał
  sturlałaś się
  +(e)ś się sturlała
  sturlałoś się
  +(e)ś się sturlało
  sturlaliście się
  +(e)ście się sturlali
  sturlałyście się
  +(e)ście się sturlały
  3 os. sturlał się
  sturlała się
  sturlało się
  sturlali się
  sturlały się

  bezosobnik: sturlano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sturlajmy się
  2 os. sturlaj się
  sturlajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sturlałbym się
  bym się sturlał
  sturlałabym się
  bym się sturlała
  sturlałobym się
  bym się sturlało
  sturlalibyśmy się
  byśmy się sturlali
  sturlałybyśmy się
  byśmy się sturlały
  2 os. sturlałbyś się
  byś się sturlał
  sturlałabyś się
  byś się sturlała
  sturlałobyś się
  byś się sturlało
  sturlalibyście się
  byście się sturlali
  sturlałybyście się
  byście się sturlały
  3 os. sturlałby się
  by się sturlał
  sturlałaby się
  by się sturlała
  sturlałoby się
  by się sturlało
  sturlaliby się
  by się sturlali
  sturlałyby się
  by się sturlały

  bezosobnik: sturlano by się

  bezokolicznik: sturlać się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: sturlawszy się

  gerundium: sturlanie się

 • bez ograniczeń + sturlać się +
  (SKĄD) + (DOKĄD) + (po CZYM)
 • Zob. turlać

CHRONOLOGIZACJA:
1915, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2019