z trudnością

 • tak, że wymaga to specjalnych starań lub wysiłku
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • antonimy:  z łatwością
  • mówić, poruszać się, uczyć się z trudnością, coś przychodzi komuś z trudnością
 • Mówił już z trudnością, jak ktoś pijany, kto stara się nie stracić dobrej dykcji, cedząc każde słowo.

  źródło: NKJP: Mariusz Cieślik: Śmieszni kochankowie, 2004

  Błądząc, smagana mokrymi gałązkami, ruszyła w drogę powrotną. Mocno wyczerpana, z trudnością odszukała właściwą ścieżkę i stanęła na krawędzi lasu, skąd widać było jej dom.

  źródło: NKJP: Wiesława Maria Korczyńska: Wróć..., 2001

  Do roku 1991 przedstawiciele mniejszości tureckiej nie mogli nabywać ziemi, budować domów, z trudnością otrzymywali prawo jazdy. Potem sytuacja się trochę poprawiła.

  źródło: NKJP: Andreas Liani: Mówią w języku słowiańskim, żyją w Grecji, a mają się za Turków, Gazeta Wyborcza, 1996-01-17

  Inteligent z PRL jest postacią, której dokładniejszy i bardziej obiektywny opis przydać się może samoświadomości współczesnej inteligencji polskiej, z trudnością poszukującej swego miejsca we współczesnym świecie.

  źródło: NKJP: Krzysztof Teodor Toeplitz: Co się stało z tamtą klasą?, Polityka, 2005-12-17

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm

 • Cz + z trudnością + bez ograniczeń
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2017