kurator

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. sądowy

 • 2.

  praw.  osoba wyznaczona przez sąd, która sprawuje nadzór nad osobami z orzeczeniem sądowym w sprawach rodzinnych, karnych lub dotyczących osób nieletnich
 • Jeżeli wyrazu kurator używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równa M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. kurator poinformowała, spotkanie z nową kurator, Marią Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju męskoosobowego, np.: spotkanie z nowym kuratorem, Moniką Kowalską.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  sąd

  • zawodowy kurator; kurator rodzinny, społeczny; sądowy; okręgowy
  • kurator sądu
  • kurator dla dorosłych; kurator do spraw nieletnich
  • kurator w sądzie
  • zastępca; czynności, działalność; decyzja; dozór, nadzór, opieka; funkcja, praca, obowiązki, uprawnienia, zadania; wynagrodzenie kuratora
  • ustawa o kuratorach
  • mieć; powołać, przydzielić; zasądzić kuratora kuratora
  • być, zostać kuratorem
  • (wywiad) przeprowadzony; (opinia) wydana przez kuratora
 • W mojej pracy spotkałem się z przypadkiem, że kurator rodzinny jest bardzo zaangażowany w pomoc dla dzieci z najuboższych rodzin.

  źródło: NKJP: Katarzyna Wolak: Pomoc sposobem na życie, Gazeta Krakowska, 2003-08-13

  W okręgu konińskim jest 43 kuratorów zawodowych i 200 społecznych. Kuratorzy dla dorosłych wykonują orzeczenia w sprawach karnych, rodzinni zajmują się m.in. nieletnimi.

  źródło: NKJP: Andrzej Dusza: Więcej obowiązków, Polska Głos Wielkopolski, 2004-08-11

  Pani sędzia potraktowała Leszka ulgowo. Jego wspólnikom, 14-letniemu Piotrkowi i niespełna 15-letniemu Tomkowi przydzieliła kuratora.

  źródło: NKJP: Halina Stęplówna: Zagadki kryminalne Ucieczka, Express Ilustrowany, 2002-05-10

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kurator
  kuratorzy
  ndepr
  kuratory
  depr
  D. kuratora
  kuratorów
  C. kuratorowi
  kuratorom
  B. kuratora
  kuratorów
  N. kuratorem
  kuratorami
  Ms. kuratorze
  kuratorach
  W. kuratorze
  kuratorzy
  ndepr
  kuratory
  depr
 • bez ograniczeń + kurator +
  (JAKI)
 • łac. cūrātor 'opiekun (prawny)'