w _ tego słowa znaczeniu

 • książk.  użyte wyrażenie, o które chodzi, należy rozumieć tak, jak wskazuje na to mówiący
 • wykładnik doboru wyrażenia

 • Panie nie używają broni w ścisłym tego słowa znaczeniu. Walczą raczej swoim naturalnym wdziękiem oraz intelektem, a złoczyńców unieszkodliwiają ciosami karate.

  źródło: NKJP: Agnieszka Gortatowicz; n: Uwaga, nadchodzą!, Cosmopolitan, 2000

  tu dochodzimy do istotnej sfery życia człowieka, mianowicie jego zdolności twórczych, tworzenia wartości, także systemów myślowych, kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.

  źródło: NKJP: Jan Szczepański: Wizje naszego życia, 1995

  Ekstremum owego trendu to właśnie filmy autorskie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo każdy piksel każdej klatki stanowił w nich efekt pracy jednego człowieka.

  źródło: NKJP: Jacek Dukaj: Czarne oceany, 2001

  Po tych wszystkich uroczystościach nastąpił najmniej spodziewany upadek - w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu. Odpadłam. Podczas wspinaczki z Rotraud Eliassen.

  źródło: NKJP: Wanda Rutkiewicz: Na jednej linie, 2010

  Nie byli oni historykami we współczesnym tego słowa znaczeniu , lecz teologami ujmującymi dzieje Izraela z właściwego im religijnego punktu widzenia.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

 • część mowy: operator metapredykatywny

 • _ w JAKIMŚ tego słowa znaczeniu
  Pozycja II: Przym. kwalifikujący rozumienie wyrażenia z Pozycji I
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: zmienny: neutralna postpozycja
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017