gaz koksowniczy

 • techn.  gaz uzyskiwany w wyniku ogrzewania węgla kamiennego w piecach koksowniczych, używany dawniej jako paliwo w zakładach przemysłowych i w gospodarstwach domowych
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Energia

  źródła energii

 • W trakcie koksowania wydziela się surowy gaz koksowniczy, zawierający 50% wodoru, 25% metanu oraz w mniejszych ilościach azot, tlenek węgla i metylen.

  źródło: NKJP: Bronisław Bartkiewicz: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, 2002

  Panie premierze, chciałem zapytać: Czy rząd ma program zagospodarowania gazu koksowniczego? Pytam dlatego, iż mieszkam blisko koksowni Zdzieszowice, która codziennie bezużytecznie spala w pochodniach tysiące metrów sześciennych gazu.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.10.1994

  Dlatego gaz koksowniczy zaczęto wymieniać na ziemny wysokometanowy, który ma wyższą wartość opałową. Pali nim w swoich kuchniach i piecach już znaczna część mieszkańców Górnego Śląska. Opolscy gazownicy początkowo planowali wymianę na wiosnę, ale chcą ją rozpocząć już teraz.

  źródło: NKJP: Krzysztof Kowalczyk: Gazu zbraknie, gdy wrócą mrozy, Gazeta Wyborcza, 1993-01-08

  Odkryto, że rudy darniowe odmian sypkich doskonale nadają się do oczyszczania gazów koksowniczych ze związków siarki - głównie z siarkowodoru. Co więcej, filtry z tej rudy same się oczyszczają - w czasie reakcji wiązania siarkowodoru wydziela się ciepło, które regeneruje mieszaninę filtracyjną.

  źródło: NKJP: Mirosław Rutkowski: Żelazne łąki, Wiedza i Życie, 2001

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: gaz, koksowniczy

Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2015