rozmnażanie bezpłciowe

rozmnażanie wegetatywne

 • biol.  rozmnażanie organizmów odbywające się bez wytwarzania komórek rozrodczych i dokonujące się tak, że nowy organizm powstaje z części organizmu rodzicielskiego, np. przez pączkowanie lub zarodniki
  • rozmnażanie wegetatywne
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  budowa i funkcjonowanie roślin


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  budowa i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych

 • sprzeczne:  rozmnażanie płciowe
  • metoda, sposób rozmnażania bezpłciowego
 • Rozmnażanie bezpłciowe, w którym jeden osobnik wystarcza, żeby wydać potomstwo, jest znacznie bardziej oszczędne i energetycznie wydajniejsze niż rozmnażanie płciowe, wymagające udziału dwóch osobników.

  źródło: NKJP: Damian Strączek (red.): Klonowanie / na podst. rozmów z Haliną Krzanowską i Marianem Tischnerem, 1998

  Wpada w zachwyt, obserwując pod mikroskopem proces dzielenia się pierwotniaków. Przed snem myśli o innych sposobach rozmnażania bezpłciowego, takich na przykład, jak poprzez fragmentację plechy, poprzez pączki zimowe i poprzez kłącza [...].

  źródło: NKJP: Michał Komar: Wtajemniczenia, 2009

  W przewidywaniu losów populacji uwzględnia się analizę puli genowej w celu określenia, czy daną populację charakteryzuje monotonia genetyczna (przy rozmnażaniu wegetatywnym), czy też różnorodność genetyczna.

  źródło: NKJP: Krystyna Falińska: Ekologia roślin, 1996

  W sadownictwie najpopularniejszą metodą rozmnażania wegetatywnego jest szczepienie.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: rozmnażanie, bezpłciowe
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2017