aniżeliby

niżeliby
 • książk.  temu, o czym mowa, w porównaniu z czymś innym, dana właściwość przysługuje w większym stopniu
 • wykładnik stopnia cechy

 • (quasi)synonimy:  nad
  od
 • Na plac pojedynkowy stawiłby się nawet przezacny Longin Podbipięta; zostałby raczej Turkiem czy kalwinem, aniżeliby przystał na uznanie go za tchórza.

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir: Silva rerum historicarum, 2002

  W zależności od swojego potencjału demograficznego kraje członkowskie dysponują różną liczbą głosów, przy czym małe i średnie mają ich nieproporcjonalnie więcej, aniżeliby to wynikało z prostego arytmetycznego przeliczenia.

  źródło: NKJP: Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 16.02.2000

 • część mowy: przyimek

 • aniżeliby _
  w kontekście lewostronnym Przym., Przysł. st. wyższy lub wyrażenie implikujące różnicę stopnia (np. woleć)
  w kontekście prawostronnym wyrażenie w przypadku gramatycznym takim samym, w jakim występuje wyrażenie będące podstawą porównania
  szyk: względem wyrażenia w stopniu wyższym: zmienny: neutralna postpozycja
  względem wprowadzanego wyrażenia: stały: antepozycja
 • Od: ani, że, li, by

CHRONOLOGIZACJA:
1908, SJPWar
SJPWar cytuje pisma Erazma Glicznera i Piotra Skargi z XVI w.
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019