jedno z dwojga

 • nadawca wskazuje, że nie może być tak, że obie wspomniane rzeczy są prawdziwe
 • Jeżeli podana alternatywa znajduje się w postpozycji, to w zapisie po jednostce pojawia się dwukropek, zaś w mowie - silna pauza.

 • wykładnik alternatywy

 • Jedno z dwojga, albo istnieje Bóg, albo istnieje ten świat.

  źródło: NKJP: Krystyna Kofta: Lewa, wspomnienie prawej, 2003

  Jedno z dwojga: albo się wykrwawię, albo zgangrenuję martwicową tkankę.

  źródło: NKJP: Jacek Dukaj: Czarne oceany, 2001

  Albo ja nie potrafię dobrze się wysłowić, albo Jezus nie mówi Wam nigdy o mnie – jedno z dwojga.

  źródło: NKJP: Administrator: Listy 9-10 Zasługuję na bicz, Głos Ojca Pio, 2010

 • część mowy: komentarz metatekstowy

 • jedno z dwojga _
  Zd. lub fraza o kształcie albo _, albo _, gdzie obie pozycje zajmuje wyrażenie należące do tej samej klasy części mowy lub tego samego poziomu składniowego.
  szyk: wewnętrzny: stały
  zewnętrzny: zmienny: neutralna antepozycja
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2018