pod okiem

 • nadawca wskazuje osobę, która nadzoruje osoby, o których mowa, i dba o ich bezpieczeństwo
 • wykładnik wyróżnienia

 • Kiedy ojciec, jako młody człowiek, przygotowywał się pod okiem Władysława Chaneckiego do samodzielnego zarządzania Kościkówką, uczył się wszystkiego od podstaw.

  źródło: NKJP: Danuta Koral: Wydziedziczeni, 1997

  Przez 25 dni odbywa szkolenie pod okiem instruktorów, którymi są najbardziej doświadczeni górnicy.

  źródło: NKJP: Jarosław Józef Szczepański: Górnik polski, 2005

  Przy wejściu do doliny pod Pule Chumri pracują ekipy angielskich specjalistów od rozminowywania. Pod ich okiem afgańscy żołnierze przeczesują teren.

  źródło: NKJP: Maria Wiernikowska: Allah tak chce?, Gazeta Wyborcza, 1993-06-09

  Pełno tam było dzieciarni, bawiącej się pod okiem niań, guwernantek czy prostych „służących”.

  źródło: NKJP: Jeremi Przybora: Przymknięte oko opaczności, 1994

 • część mowy: przyimek

 • pod okiem KOGO / CZEGO
  pod CZYIM okiem
  Rz. - osoba, grupa osób
  szyk: zewnętrzny: stały: antepozycja, Zaimek w interpozycji
  wewnętrzny: stały
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2018