ktoś pociągnął do odpowiedzialności kogoś

 • ktoś oskarżył kogoś o zrobienie czegoś niezgodnego z przyjętymi zasadami, chcąc, aby ta osoba poniosła konsekwencje swojego czynu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  więzienie i kara

  • ktoś pociągnął do odpowiedzialności kogoś z jakiegoś artykułu, z paragrafu, z ustawy
   ktoś pociągnął do odpowiedzialności kogoś za fałszywe oskarżenia, za kradzież, za naruszenie prawa, za wymuszenia...
   ktoś pociągnął do odpowiedzialności kogoś przed sądem, przed Trybunałem Konstytucyjnym
  • ktoś pociągnął do odpowiedzialności cywilnej, karnej, konstytucyjnej, prawnej, sądowej kogoś
 • Przeprowadzono rewizję w paru mieszkaniach i schwytano kilku podejrzanych; u niektórych w kieszeni znaleziono narkotyki. Wszystkich pociągnięto do odpowiedzialności z ustawy z 1923 roku. Skazani zostali na kary od 2 do 6 miesięcy więzienia.

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski: Ciemne sprawy międzywojnia, 2002

  My powoływaliśmy komisje dla sprawdzenia: biją czy nie biją, a kiedy domacaliśmy się pewnych nadużyć, wytoczyliśmy kilka spraw dyscyplinarnych, my, czyli Bierut i ja. I kilku czy kilkunastu oficerów, nie pamiętam dokładnie ilu, ukaraliśmy. Pociągnęliśmy ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dostali nagany, zawieszono ich w wykonywaniu obowiązków służbowych lub usunięto z pracy na kilka miesięcy, a nawet pół roku.

  źródło: NKJP: Torańska Teresa: Oni, 1997

  - Coście z tym chłopcem zrobili? - wrzasnął rozjuszony na dziewczynę. - Pociągnę panią do odpowiedzialności!

  źródło: NKJP: Arkady Fiedler: Biały Jaguar, 1990

  Tam masz szczerze wszystko opowiedzieć, przyznając się do wszystkich swych błędów i kłopotów. Ktoś cię wysłucha. Za wszystko, co tam zeznasz, nie możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, taki jest przywilej tego miejsca.

  źródło: NKJP: Tomasz Piątek: Błogosławiony wiek, 2006

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, pch; odmienny: pociągnąć

  odpowiednik aspektowy: ktoś pociąga do odpowiedzialności kogoś

Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2014