upojenie narkotyczne

odurzenie narkotyczne

 • med.  stan po zażyciu narkotyków, objawiający się zaburzeniami świadomości, zanikiem kontroli nad swoim ciałem i umysłem
  • odurzenie narkotyczne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  uzależnienia

 • Krajobraz psychodeliczny to taki, jaki jawi się człowiekowi będącemu w stanie upojenia narkotycznego, a także dewiantom, schizofrenikom czy paranoikom.

  źródło: NKJP: Maria Gołaszewska: Estetyka pięciu zmysłów, 1997

  Opinie, które najczęściej były wygłaszane przez przeciwników ich przyjazdu do Nakła, uzasadniane były tym, że ich wieczna radość nie wypływa z serca, a jest jedynie skutkiem upojenia narkotycznego. Mimo wielu kontrowersji, koncert cieszył się popularnością.

  źródło: NKJP: MB: Koncert muzyki orientalnej, Nakielski Czas, 2002-06-19

  [...] zbyt długie przebywanie w stanie „euforii szczęścia”, tak jak w sytuacji upojenia narkotycznego, musi prowadzić do zaniku wszelkich naszych fizjologicznych odruchów [...], a nawet i do zatrzymania pracy serca, co w medycynie określa się jako stan katatonii, będącej często przyczyną śmierci.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] mak spożywczy nie powinien wprowadzać w stan odurzenia narkotycznego.

  źródło: NKJP: Magdalena Hodak: Talerze dzwonią na trwogę, Dziennik Łódzki, 2006-07-14

  W końcu we wrześniu 2002 roku [...] został aresztowany [...] pod zarzutem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (i odurzenia narkotycznego). Udał się dobrowolnie na odwyk, ale i tak stanął przed sądem.

  źródło: NKJP: Tomasz Sas: Gwiezdna prognoza, Express Ilustrowany, 2003-07-11

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: upojenie, narkotyczne
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2017