absolutyzować

 • książk.  uważać za najważniejsze lub zawsze słuszne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • absolutyzować jakiś czynnik, czyjś punkt widzenia, jakąś wartość, czyjeś doznania, wnioski, wolność
  • absolutyzowanie prawdy, rozumu, wolności
  • skłonność, tendencje do absolutyzowania
 • McKenzie wykłada ogólną teorię performansu. Jak każda ogólna teoria, zmierza ona do wyłączności, absolutyzuje własne wnioski.

  źródło: NKJP: Tomasz Plata: Być i nie być, 2009

  Z tej perspektywy pisał o „fałszywym nacjonalizmie” endecji, która absolutyzowała jeden z czynników siły państwa kosztem pozycji i znaczenia całej wspólnoty państwowej.

  źródło: NKJP: Kazimierz Michał Ujazdowski: Żywotność konserwatyzmu: idee polityczne Adolfa Bocheńskiego, 2005

  Wolności nie można absolutyzować. Ona musi być punktem wyjścia wszelkich ludzkich działań, ale nie jest wartością absolutną.

  źródło: NKJP: Roman Graczyk: Z ks. Tadeuszem Gadaczem rozmawia Roman Graczyk, Gazeta Wyborcza, 1995-03-18

  W tych właśnie ludziach tkwi bowiem skłonność do absolutyzowania prawd i narzucania swych przekonań innym.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba: Po szkodzie? Przed szkodą? : o Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, 1996

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. absolutyzuję
  absolutyzujemy
  2 os. absolutyzujesz
  absolutyzujecie
  3 os. absolutyzuje
  absolutyzują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. absolutyzowałem
  +(e)m absolutyzował
  absolutyzowałam
  +(e)m absolutyzowała
  absolutyzowałom
  +(e)m absolutyzowało
  absolutyzowaliśmy
  +(e)śmy absolutyzowali
  absolutyzowałyśmy
  +(e)śmy absolutyzowały
  2 os. absolutyzowałeś
  +(e)ś absolutyzował
  absolutyzowałaś
  +(e)ś absolutyzowała
  absolutyzowałoś
  +(e)ś absolutyzowało
  absolutyzowaliście
  +(e)ście absolutyzowali
  absolutyzowałyście
  +(e)ście absolutyzowały
  3 os. absolutyzował
  absolutyzowała
  absolutyzowało
  absolutyzowali
  absolutyzowały

  bezosobnik: absolutyzowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę absolutyzował
  będę absolutyzować
  będę absolutyzowała
  będę absolutyzować
  będę absolutyzowało
  będę absolutyzować
  będziemy absolutyzowali
  będziemy absolutyzować
  będziemy absolutyzowały
  będziemy absolutyzować
  2 os. będziesz absolutyzował
  będziesz absolutyzować
  będziesz absolutyzowała
  będziesz absolutyzować
  będziesz absolutyzowało
  będziesz absolutyzować
  będziecie absolutyzowali
  będziecie absolutyzować
  będziecie absolutyzowały
  będziecie absolutyzować
  3 os. będzie absolutyzował
  będzie absolutyzować
  będzie absolutyzowała
  będzie absolutyzować
  będzie absolutyzowało
  będzie absolutyzować
  będą absolutyzowali
  będą absolutyzować
  będą absolutyzowały
  będą absolutyzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. absolutyzujmy
  2 os. absolutyzuj
  absolutyzujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. absolutyzowałbym
  bym absolutyzował
  absolutyzowałabym
  bym absolutyzowała
  absolutyzowałobym
  bym absolutyzowało
  absolutyzowalibyśmy
  byśmy absolutyzowali
  absolutyzowałybyśmy
  byśmy absolutyzowały
  2 os. absolutyzowałbyś
  byś absolutyzował
  absolutyzowałabyś
  byś absolutyzowała
  absolutyzowałobyś
  byś absolutyzowało
  absolutyzowalibyście
  byście absolutyzowali
  absolutyzowałybyście
  byście absolutyzowały
  3 os. absolutyzowałby
  by absolutyzował
  absolutyzowałaby
  by absolutyzowała
  absolutyzowałoby
  by absolutyzowało
  absolutyzowaliby
  by absolutyzowali
  absolutyzowałyby
  by absolutyzowały

  bezosobnik: absolutyzowano by

  bezokolicznik: absolutyzować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: absolutyzując

  gerundium: absolutyzowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: absolutyzujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: absolutyzowany

 • bez ograniczeń + absolutyzować +
  CO
 • ang. absolutise

  fr. absolutiser

CHRONOLOGIZACJA:
1938, Dep
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2015