anakreontyk

 • lit.  wiersz o tematyce biesiadnej lub miłosnej i o pogodnym, a nawet żartobliwym charakterze
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  wiersz
  • znany anakreontyk
  • tworzyć anakreontyki
 • W Polsce anakreontyki tworzyli m.in. Jan Kochanowski, Józef Bartłomiej Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Adam Stanisław Naruszewicz, Stanisław Trembecki , a także Adam Asnyk.

  źródło: NKJP: Internet

  Sonet V jest parafrazą na temat wzięty ze znanego anakreontyku, tłumaczonego dość wiernie przez Kochanowskiego w księdze I Fraszek pt. Z Anakreonta: „Ciężko, kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje, [...]

  źródło: NKJP: Jerzy Ziomek: Renesans, 1973

  Liryka wydaje się predysponowana do reprezentowania doświadczenia wzniosłości, ale niemożliwe staje się także zrozumienie bez uwzględnienia odpowiednich emocji takich szczególnych gatunków literackich, jak elegia, hymn, treny, anakreontyk, [...]

  źródło: NKJP: Jarosław Płuciennik: Literackie identyfikacje i oddźwięki : poetyka a empatia, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. anakreontyk
  anakreontyki
  D. anakreontyka
  anakreontyków
  C. anakreontykowi
  anakreontykom
  B. anakreontyk
  anakreontyki
  N. anakreontykiem
  anakreontykami
  Ms. anakreontyku
  anakreontykach
  W. anakreontyku
  anakreontyki
 • internac.

  ang. Anacreontic

  niem. Anakreontik

  z p.-łac. Anacreōnticus

  Od: imienia greckiego poety Anakreonta z Teos, żyjącego w VI i V wieku p.n.e.

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2015