aktywizm

 • książk.  skłonność do żywego udziału w życiu społecznym
 • Ms. lp wymawiany: [aktywiźmie] lub [aktywizmie].

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • antonimy:  pasywizm
  • aktywizm polityczny, społeczny
  • aktywizm jakiegoś człowieka, jednostki; grupy, środowiska
  • filozofia aktywizmu
  • tendencja do aktywizmu
 • Ożyły społeczności lokalne. Społeczny aktywizm, choć nie tak spontaniczny i powszechny jak w okresie 1980-1981, stał się nieodłącznym elementem wychodzenia z komunizmu.

  źródło: Edmund Wnuk-Lipiński: Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmiany społecznej, 1996

  Asceza i aktywizm były dla purytanów i zalecanym sposobem życia, i zarazem interpretacją własnego przeznaczenia.

  źródło: NKJP: Małgorzata Jacyno: Kultura indywidualizmu, 2007

  Aktywizm i nieprzejednana postawa Améry'ego kłóciła się z wyglądającą na bierną, wyrzekającą się przemocy, „pogodzoną” z losem postawą Leviego.

  źródło: NKJP: Dariusz Czaja: Lekcje ciemności, 2009

  Inni uciekają w aktywizm, jeszcze inni w materializm czy karierę.

  źródło: NKJP: Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Moje życie nielegalne, 2008

  Antropologia polskiego romantyzmu szczególnie waloryzowała aktywizm i kreatywność jednostki, a na szczycie hierarchii aksjologicznej stawiała jej doskonałość etyczną, która stanowiła zarówno warunek, jak i rezultat jej duchowego odrodzenia.

  źródło: NKJP: Ireneusz Bittner: U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu, 1998

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aktywizm
  aktywizmy
  D. aktywizmu
  aktywizmów
  C. aktywizmowi
  aktywizmom
  B. aktywizm
  aktywizmy
  N. aktywizmem
  aktywizmami
  Ms. aktywizmie
  aktywizmach
  W. aktywizmie
  aktywizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. activism

  fr. activisme

  niem. Aktivismus

  Zob. aktywny

CHRONOLOGIZACJA:
1930, Dep
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2015