ewolucjonistyczny

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. rozwój społeczny

 • 2.

  socjol.  związany z ewolucjonizmem - zbiorem teorii opisujących ewolucję społeczeństw przechodzących przez różne fazy rozwoju społecznego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

 • Funkcjonalizm odrzucał ewolucjonistyczną fascynację problematyką genezy i rozwoju społecznego, ale zachowywał stworzoną przez ewolucjonistów wizję społeczeństwa jako sui generis organizmu, którego każdy narząd pracuje dla utrzymania przy życiu całości.

  źródło: NKJP: Krystyna Rembowska: Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, 2002

  Spencer w ewolucjonistycznej koncepcji rozwoju podejmując zagadnienie zmiany warunków środowiskowych i człowieka, podkreślał, że wyższe stadia rozwojowe nie pojawiają się gwałtownie, lecz zmiany narastają wolno, zmiany dojrzewają w czasie.

  źródło: NKJP: Jolanta Grotowska-Leder: Fenomen wielkomiejskiej biedy: od pizodu do underclass, 2002

  Odziedziczywszy po swoim ojcu fascynację ewolucjonizmem, napisał szkic pt. „Darwinizm w poezji” , gdzie dowodził, że „Król-Duch” jest próbą ewolucjonistycznego opisania początków polskiej państwowości. Słowacki sądził, że każdy naród ewoluuje od epoki brutalności do epoki, gdy zjadacze chleba przemieniają się w aniołów (...)

  źródło: NKJP: Anna Bikont: Wszystko w rodzinie, Gazeta Wyborcza, 1997-04-11

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. ewolucjonistyczny
  ewolucjonistyczny
  ewolucjonistyczny
  ewolucjonistyczne
  ewolucjonistyczna
  D. ewolucjonistycznego
  ewolucjonistycznego
  ewolucjonistycznego
  ewolucjonistycznego
  ewolucjonistycznej
  C. ewolucjonistycznemu
  ewolucjonistycznemu
  ewolucjonistycznemu
  ewolucjonistycznemu
  ewolucjonistycznej
  B. ewolucjonistycznego
  ewolucjonistycznego
  ewolucjonistyczny
  ewolucjonistyczne
  ewolucjonistyczną
  N. ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistyczną
  Ms. ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznej
  W. ewolucjonistyczny
  ewolucjonistyczny
  ewolucjonistyczny
  ewolucjonistyczne
  ewolucjonistyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ewolucjonistyczni
  ewolucjonistyczni
  ewolucjonistyczne
  ewolucjonistyczne
  D. ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  C. ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  ewolucjonistycznym
  B. ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  ewolucjonistyczne
  N. ewolucjonistycznymi
  ewolucjonistycznymi
  ewolucjonistycznymi
  ewolucjonistycznymi
  Ms. ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  ewolucjonistycznych
  W. ewolucjonistyczni
  ewolucjonistyczni
  ewolucjonistyczne
  ewolucjonistyczne

 • Zob. ewolucjonista, ewolucjonizm