andante II

I III

przymiotnik

 • muz.  umiarkowany, szybszy niż adagio i wolniejszy niż andantino
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka

 • hiperonimy:  umiarkowany
  • tempo andante
 • Pieśń Na stopniach Twego upadamy tronu powinna być zresztą śpiewana w tempie andante [...].

  źródło: NKJP: Krzysztof Bilica: Wokół Chopina i Polski: siedem szkiców, 2005

  W muzyce adagio oznacza powolne tempo, wolniejsze niż andante [...].

  źródło: Internet: muzykotekaszkolna.pl

  [...] już jest poranna kawa/ zapach odbieram/ sennym koncertem andante/ zaraz podejdę do stołu [...]

  źródło: Internet: truml.com

 • część mowy: przymiotnik

  Inne uwagi

  We wszystkich formach ta sama postać fleksyjna

 • Rz + andante + bez ograniczeń
  szyk: tylko postpozycja
 • wł.

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2015