adiustować

 • edytor.  poprawiać tekst przed ostatecznym skierowaniem go do druku, usuwając błędy ortograficzne, stylistyczne i typograficzne
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • hiperonimy:  poprawiać
  • adiustować artykuł, książkę, tekst/teksty
 • Nadal adiustuję cudze teksty, które dostaję z zaprzyjaźnionego wydawnictwa.

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Sprawa Niny S., 2009

  Mogłem podglądnąć, jak wygląda życie redakcji, jak się składa gazetę, adiustuje, wybiera tematy, dyskutuje.

  źródło: NKJP: Darek Dobek: Życie jest za krótkie, żeby nie wykorzystywać nadarzających się okazji, Manko, 2009-01-10

  Jeżeli przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat zawodowo adiustuje się teksty, trudno wyzwolić się od nawyku czytania z ołówkiem w ręce, od tropienia błędów - ortograficznych, stylistycznych, składniowych, interpunkcyjnych.

  źródło: NKJP: Matura 2001, Dziennik Polski, 2001-07-20

  Obok Jerzego Giedroycia była zawsze jedną z najważniejszych postaci Instytutu Literackiego w Paryżu, gdzie zajmowała się adiustowaniem artykułów i książek.

  źródło: NKJP: (PAP): Metropol, nr 27, 2001

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. adiustuję
  adiustujemy
  2 os. adiustujesz
  adiustujecie
  3 os. adiustuje
  adiustują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. adiustowałem
  +(e)m adiustował
  adiustowałam
  +(e)m adiustowała
  adiustowałom
  +(e)m adiustowało
  adiustowaliśmy
  +(e)śmy adiustowali
  adiustowałyśmy
  +(e)śmy adiustowały
  2 os. adiustowałeś
  +(e)ś adiustował
  adiustowałaś
  +(e)ś adiustowała
  adiustowałoś
  +(e)ś adiustowało
  adiustowaliście
  +(e)ście adiustowali
  adiustowałyście
  +(e)ście adiustowały
  3 os. adiustował
  adiustowała
  adiustowało
  adiustowali
  adiustowały

  bezosobnik: adiustowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę adiustował
  będę adiustować
  będę adiustowała
  będę adiustować
  będę adiustowało
  będę adiustować
  będziemy adiustowali
  będziemy adiustować
  będziemy adiustowały
  będziemy adiustować
  2 os. będziesz adiustował
  będziesz adiustować
  będziesz adiustowała
  będziesz adiustować
  będziesz adiustowało
  będziesz adiustować
  będziecie adiustowali
  będziecie adiustować
  będziecie adiustowały
  będziecie adiustować
  3 os. będzie adiustował
  będzie adiustować
  będzie adiustowała
  będzie adiustować
  będzie adiustowało
  będzie adiustować
  będą adiustowali
  będą adiustować
  będą adiustowały
  będą adiustować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. adiustujmy
  2 os. adiustuj
  adiustujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. adiustowałbym
  bym adiustował
  adiustowałabym
  bym adiustowała
  adiustowałobym
  bym adiustowało
  adiustowalibyśmy
  byśmy adiustowali
  adiustowałybyśmy
  byśmy adiustowały
  2 os. adiustowałbyś
  byś adiustował
  adiustowałabyś
  byś adiustowała
  adiustowałobyś
  byś adiustowało
  adiustowalibyście
  byście adiustowali
  adiustowałybyście
  byście adiustowały
  3 os. adiustowałby
  by adiustował
  adiustowałaby
  by adiustowała
  adiustowałoby
  by adiustowało
  adiustowaliby
  by adiustowali
  adiustowałyby
  by adiustowały

  bezosobnik: adiustowano by

  bezokolicznik: adiustować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: adiustując

  gerundium: adiustowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: adiustujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: adiustowany

 • bez ograniczeń + adiustować +
  CO
 • internac.

  ang. adjust 'nastawiać, poprawiać, regulować'

  niem. adjustieren 'nastawiać, poprawiać, regulować'

  Od: zrelatynizowanej formy czas. fr.  ajuster  'nastawiać, dopasowywać, poprawiać'.

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XX w., Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2015