urzeczywistniać

 • powodować, żeby coś stało się rzeczywistością
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  realizować
  wcielać
  • urzeczywistniać cele, idee, marzenia, myśli, plany, sny; prawdy, wartości
  • chcieć, móc, postanowić, zamierzać urzeczywistniać; należy urzeczywistniać
 • Przewertujcie historię! [...] Sny romantyków urzeczywistniali realiści. Gdyby nie było romantyków — realiści nie mieliby czego urzeczywistniać.

  źródło: NKJP: Juliusz Mieroszewski: Finał klasycznej Europy, 1997

  W pierwszej kolejności zawsze urzeczywistniaj podstawowy cel (satysfakcję, szczęśliwość, dobre mniemanie o sobie).

  źródło: NKJP: Katarzyna Ostrowska: Jak osiągnąć sukces w świecie ducha i materii, 2001

  Urzeczywistniała marzenia, nie dla siebie, przede wszystkim czyjeś.

  źródło: NKJP: Wiesława Maria Korczyńska: Wróć..., 2001

  Diametralnie inne niż przed kilkudziesięciu laty, gdy mit industrializacji się rodził, są dziś uwarunkowania polityczne i ekonomiczne. Zmieniły się środki, jakimi urzeczywistniany jest „postęp”.

  źródło: NKJP: Janusz Jankowiak: XXI wiek, Gazeta Wyborcza, 1998-06-26

  Ludzie posiadający rzeczywiste prawa i świadomi odpowiadających im obowiązków nabywają zdolności do działania oraz uczą się niezależności w urzeczywistnianiu swoich planów i formułowaniu roszczeń.

  źródło: NKJP: Alicja Łaska-Formejster: Proces kształtowania roli zawodowej lekarza rodzinnego, 2002

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. urzeczywistniam
  urzeczywistniamy
  2 os. urzeczywistniasz
  urzeczywistniacie
  3 os. urzeczywistnia
  urzeczywistniają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. urzeczywistniałem
  +(e)m urzeczywistniał
  urzeczywistniałam
  +(e)m urzeczywistniała
  urzeczywistniałom
  +(e)m urzeczywistniało
  urzeczywistnialiśmy
  +(e)śmy urzeczywistniali
  urzeczywistniałyśmy
  +(e)śmy urzeczywistniały
  2 os. urzeczywistniałeś
  +(e)ś urzeczywistniał
  urzeczywistniałaś
  +(e)ś urzeczywistniała
  urzeczywistniałoś
  +(e)ś urzeczywistniało
  urzeczywistnialiście
  +(e)ście urzeczywistniali
  urzeczywistniałyście
  +(e)ście urzeczywistniały
  3 os. urzeczywistniał
  urzeczywistniała
  urzeczywistniało
  urzeczywistniali
  urzeczywistniały

  bezosobnik: urzeczywistniano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę urzeczywistniał
  będę urzeczywistniać
  będę urzeczywistniała
  będę urzeczywistniać
  będę urzeczywistniało
  będę urzeczywistniać
  będziemy urzeczywistniali
  będziemy urzeczywistniać
  będziemy urzeczywistniały
  będziemy urzeczywistniać
  2 os. będziesz urzeczywistniał
  będziesz urzeczywistniać
  będziesz urzeczywistniała
  będziesz urzeczywistniać
  będziesz urzeczywistniało
  będziesz urzeczywistniać
  będziecie urzeczywistniali
  będziecie urzeczywistniać
  będziecie urzeczywistniały
  będziecie urzeczywistniać
  3 os. będzie urzeczywistniał
  będzie urzeczywistniać
  będzie urzeczywistniała
  będzie urzeczywistniać
  będzie urzeczywistniało
  będzie urzeczywistniać
  będą urzeczywistniali
  będą urzeczywistniać
  będą urzeczywistniały
  będą urzeczywistniać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. urzeczywistniajmy
  2 os. urzeczywistniaj
  urzeczywistniajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. urzeczywistniałbym
  bym urzeczywistniał
  urzeczywistniałabym
  bym urzeczywistniała
  urzeczywistniałobym
  bym urzeczywistniało
  urzeczywistnialibyśmy
  byśmy urzeczywistniali
  urzeczywistniałybyśmy
  byśmy urzeczywistniały
  2 os. urzeczywistniałbyś
  byś urzeczywistniał
  urzeczywistniałabyś
  byś urzeczywistniała
  urzeczywistniałobyś
  byś urzeczywistniało
  urzeczywistnialibyście
  byście urzeczywistniali
  urzeczywistniałybyście
  byście urzeczywistniały
  3 os. urzeczywistniałby
  by urzeczywistniał
  urzeczywistniałaby
  by urzeczywistniała
  urzeczywistniałoby
  by urzeczywistniało
  urzeczywistnialiby
  by urzeczywistniali
  urzeczywistniałyby
  by urzeczywistniały

  bezosobnik: urzeczywistniano by

  bezokolicznik: urzeczywistniać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: urzeczywistniając

  gerundium: urzeczywistnianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: urzeczywistniający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: urzeczywistniany

  odpowiednik aspektowy: urzeczywistnić

 • bez ograniczeń + urzeczywistniać +
  CO
 • Od: rzeczywisty

CHRONOLOGIZACJA:
1832, Do Polaków, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2017