coś ruszyło z martwego punktu

 • coś znów zaczęło być kontynuowane, załatwiane lub rozwijane po trwającym pewien czas zastoju spowodowanym jakimiś poważnymi trudnościami
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • budowa, przebudowa; inwestycja; sprawa ruszyła z martwego punktu; prace ruszyły z martwego punktu
 • Wszystko wskazuje na to, że jedna z najzacieklej oprotestowywanych inwestycji drogowych w województwie podkarpackim - budowa obwodnicy Ropczyc - wreszcie ruszy z martwego punktu.

  źródło: NKJP: (HAUS): Klamka zapadła, Dziennik Polski, 2005-03-14

  Obie strony rozmów zobowiązały się do przygotowania programu i kosztorysów imprez. - Cieszę się, że po dwóch latach sprawy ruszyły z martwego punktu [...].

  źródło: NKJP: sc: Mistrz wypromuje miasto?, Co Tydzień Jaworzno, 2004-04-08

  Wiele inwestycji ruszyłoby z martwego punktu, gdyby firmy, chcące je realizować, miały pieniądze. Niektóre znajdują się w trudnej finansowo sytuacji. Otrzymały pozwolenie na budowę, nic nie stoi na przeszkodzie, by działać, ale ciągle nic się nie dzieje.

  źródło: NKJP: Józef Djaczenko: Inwestycje 2002, Gazeta Poznańska, 2002-02-26

  Nie może ruszyć z martwego punktu eksport podwozi autobusowych do Chin [...], bo wciąż brakuje oficjalnej akceptacji chińskiej Komisji Planowania.

  źródło: NKJP: Grzegorz Chmielewski: Z Sanoka i Jelcza, Gazeta Krakowska, 2001-10-10

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: ruszyć

  odpowiednik aspektowy: coś rusza z martwego punktu

Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2015