doświadczenie zmysłowe

doświadczenie zewnętrzne

 • wrażenie uzyskiwane przez poznawanie rzeczywistości za pomocą zmysłów
  • doświadczenie zewnętrzne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  zmysły

 • Kazimierz Ajdukiewicz pisze: „Współczesna postać tego zagadnienia wyraża się mianowicie w pytaniu, czy nauki aprioryczne, a więc takie nauki jak na przykład matematyka, badają jakiś w pełni rzeczywisty, choć zupełnie od świata danego nam w doświadczeniu zmysłowym odrębny świat tzw. tworów idealnych, jak na przykład liczby, funkcje matematyczne itp. [...]”.

  źródło: NKJP: Roman Murawski: Filozofia matematyki : zarys dziejów, 1995

  Internet dokonał tego samego za pomocą komputerów, do biernego oglądania dodając możliwość aktywnego uczestniczenia w tym, co dzieje się na ekranie. Wynalezienie kabla fotooptycznego umożliwiło połączenie w jedno telewizora i komputera. Debiut ma już za sobą rzeczywistość wirtualna, czyli trójwymiarowa symulacja doświadczeń zmysłowych.

  źródło: NKJP: Gazeta Wyborcza: 1996-02-17

  Herrigel podkreśla, że sztuka łucznictwa na Wschodzie to nieustanna medytacja ciała i umysłu, w której ważne jest zarówno doświadczenie zmysłowe, jak i koncentracja samego umysłu.

  źródło: NKJP: Maria Zowisło: Filozofia i sport Horyzonty dialogu, 2001

  Pani powieści właśnie eksponują to, co poznawalne poprzez zmysły. Rzeczywiście interesuje mnie świat dostępny poprzez wrażenia i doświadczenia zmysłowe, a nie na przykład poprzez kozetkę psychoanalityka.

  źródło: NKJP: Mariusz Czubaj: Rodzina zawsze zwycięża, Polityka, 2005-10-15

  Condillac wszelką wiedzę wywodził z doświadczenia zewnętrznego, uzyskiwanego za pomocą zmysłów.

  źródło: NKJP: Internet

  Doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne to sprawa czysto ludzka: to ja sam postrzegam rzeczy i doświadczam myśli.

  źródło: NKJP: Jerzy Prokopiuk: Luciferiana: między Lucyferem a Chrystusem, 2009

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: doświadczenie, zmysłowe

Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2014