doświadczenie wewnętrzne

doświadczenie rozumowe

 • przeżycie psychiczne
  • doświadczenie rozumowe
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  • indywidualne, jednostkowe, prywatne, własne doświadczenie wewnętrzne
 • W opinii Karla Rahnera główną rolą społeczną teologii powinna być mistagogia prowadząca do kontemplacyjnego spotkania z Bogiem w doświadczeniu wewnętrznym.

  źródło: NKJP: Anna Sobolewska: Mapy duchowe współczesności: co nam zostało z Nowej Ery?, 2009

  Św. Augustyn (254-430), filozof i teolog, zawarł w swej biografii tajemnicę własnego życia, działania Bożej miłości i Bożej łaski. [...] Są więc „Wyznania” świadectwem doświadczenia wewnętrznego człowieka.

  źródło: NKJP: Romana Brzezińska, ,,Wyznania ’’ w poznańskiej Katedrze S, Gazeta Poznańska, 2001-11-19

  A dlaczego przygotowałem wersję muzyczną „Procesu”? Muzyka kojarzy nam się głównie z musicalem lub z operą. I niesłusznie, może bowiem wyrażać każdy rodzaj emocji i opowiadać każdą historię. Losy Józefa K., sąd i proces, które są jego udziałem, to raczej doświadczenia wewnętrzne bohatera niż walka z zewnętrznym systemem.

  źródło: NKJP: (JOC): Muzyczny „Proces” w PWST, Dziennik Polski, 2008-10-11

  Warto jeszcze zacytować Eliadego: Mity odkrywają strukturę rzeczywistości niedostępną empiryczno-racjonalnej zdolności poznawania (...), mit objawia, głębiej niż to jest możliwe dla doświadczenia rozumowego, samą strukturę bóstwa.

  źródło: NKJP: Biblia między mitem a historią, Dziennik Polski, 2003-12-05

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: doświadczenie, wewnętrzne

Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2014