chachmęcić

 • pot.  pejorat.  czynić coś zawiłym i trudnym do zrozumienia, aby ukryć swoją nieuczciwość lub odnieść jakieś korzyści
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

  • chachmęcić lekko, trochę
  • nie chcieć chachmęcić
  • chachmęcić i intrygować, chachmęcić i kombinować; lawirować i chachmęcić
 • Sąd chciał porozdzielać wszystkich po domach dziecka, ale tak chachmęcono i przedłużano procedury, aż najstarszy zyskał prawo przejęcia opieki rodzicielskiej nad rodzeństwem.

  źródło: NKJP: (haus): A to było tylko lato, Dziennik Polski, 2008-08-02

  Patrzę na licznik wejść. [...] Licznik cały czas na 84, w innym na 120. Chyba coś chachmęcą.

  źródło: NKJP: Forum Stanisława Michalkiewicza

  Dla dziennikarza depeszowego każdy kontakt z politykiem to informacja; nawet wtedy, gdy on się miga od odpowiedzi albo chachmęci, albo odpowiada, ale na inne pytanie.

  źródło: NKJP: Ewa Milewicz: Obserwacje, Gazeta Wyborcza, 1993-09-17

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chachmęcę
  chachmęcimy
  2 os. chachmęcisz
  chachmęcicie
  3 os. chachmęci
  chachmęcą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chachmęciłem
  +(e)m chachmęcił
  chachmęciłam
  +(e)m chachmęciła
  chachmęciłom
  +(e)m chachmęciło
  chachmęciliśmy
  +(e)śmy chachmęcili
  chachmęciłyśmy
  +(e)śmy chachmęciły
  2 os. chachmęciłeś
  +(e)ś chachmęcił
  chachmęciłaś
  +(e)ś chachmęciła
  chachmęciłoś
  +(e)ś chachmęciło
  chachmęciliście
  +(e)ście chachmęcili
  chachmęciłyście
  +(e)ście chachmęciły
  3 os. chachmęcił
  chachmęciła
  chachmęciło
  chachmęcili
  chachmęciły

  bezosobnik: chachmęcono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę chachmęcił
  będę chachmęcić
  będę chachmęciła
  będę chachmęcić
  będę chachmęciło
  będę chachmęcić
  będziemy chachmęcili
  będziemy chachmęcić
  będziemy chachmęciły
  będziemy chachmęcić
  2 os. będziesz chachmęcił
  będziesz chachmęcić
  będziesz chachmęciła
  będziesz chachmęcić
  będziesz chachmęciło
  będziesz chachmęcić
  będziecie chachmęcili
  będziecie chachmęcić
  będziecie chachmęciły
  będziecie chachmęcić
  3 os. będzie chachmęcił
  będzie chachmęcić
  będzie chachmęciła
  będzie chachmęcić
  będzie chachmęciło
  będzie chachmęcić
  będą chachmęcili
  będą chachmęcić
  będą chachmęciły
  będą chachmęcić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chachmęćmy
  2 os. chachmęć
  chachmęćcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chachmęciłbym
  bym chachmęcił
  chachmęciłabym
  bym chachmęciła
  chachmęciłobym
  bym chachmęciło
  chachmęcilibyśmy
  byśmy chachmęcili
  chachmęciłybyśmy
  byśmy chachmęciły
  2 os. chachmęciłbyś
  byś chachmęcił
  chachmęciłabyś
  byś chachmęciła
  chachmęciłobyś
  byś chachmęciło
  chachmęcilibyście
  byście chachmęcili
  chachmęciłybyście
  byście chachmęciły
  3 os. chachmęciłby
  by chachmęcił
  chachmęciłaby
  by chachmęciła
  chachmęciłoby
  by chachmęciło
  chachmęciliby
  by chachmęcili
  chachmęciłyby
  by chachmęciły

  bezosobnik: chachmęcono by

  bezokolicznik: chachmęcić

  imiesłów przysłówkowy współczesny: chachmęcąc

  gerundium: chachmęcenie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: chachmęcący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: chachmęcony

  odpowiedniki aspektowe: nachachmęcić , zachachmęcić

 • bez ograniczeń + chachmęcić +
  (CO)
 • Od: chachmęć 'gąszcz leśny, gęste zarośla' (pierwotnie w znaczeniu 'gubić schowawszy nie wiadomo gdzie').

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XIX w., Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 22.08.2014