adopcyjny

 • związany z adopcją
 • Często tworzy przymiotniki złożone, np. adopcyjno- opiekuńczy.

 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Rodzina

  relacje rodzinne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

  • adopcyjny ojciec, syn; adopcyjna matka; adopcyjne dzieci; akt, ośrodek, proces, program adopcyjny; akcja, procedura, rodzina, sprawa, umowa adopcyjna; postępowanie, prawo adopcyjne; rodzice adopcyjni; cele, formalności adopcyjne
  • biologiczny i adopcyjny, zastępcze (rodziny) i adopcyjne
 • Dzieci adopcyjne (przysposobione) traktuje się w przepisach omawianej ustawy tak samo jak dzieci biologiczne, a rodziców adopcyjnych (przysposabiających) tak jak rodziców biologicznych.

  źródło: NKJP: Paweł Patora: Jaki podatek musi zapłacić spadkobierca i obdarowany, Dziennik Zachodni, 2009-08-26

  [...] w proces adopcyjny zaangażowanych jest wiele podmiotów i decyzję w tej sprawie podejmuje ośrodek adopcyjny, a nie dyrektorka domu dziecka.

  źródło: NKJP: RED: Nie było płatnych adopcji, Gazeta Poznańska, 2003-12-30

  Przyszli rodzice Kubusia nie czekając na zakończenie postępowania adopcyjnego, przychodzą do szpitala, by już opiekować się maleństwem, które wkrótce zamieszka w ich rodzinie.

  źródło: NKJP: Marzena Maciejczyk: Dzieci do wzięcia, Express Ilustrowany, 2003-03-17

  Słyszy się powszechne wołanie do ustawodawców i sądów o uproszczenie i przyspieszenie procedur adopcyjnych, bo istnieje na to zapotrzebowanie zarówno ze strony par starających się o adopcję, jak i samych dzieci, które bez rodziców z każdym dniem tracą coś dobrego w swoim życiu.

  źródło: NKJP: Tadeusz Biskup Pieronek: Dlaczego in vitro?, Dziennik Zachodni, 2008-12-12

  Dzieci pozostawione w „oknach życia” stosunkowo szybko trafiają do rodzin adopcyjnych.

  źródło: NKJP: net: We wtorek otwarcie „okna życia”, Dziennik Zachodni, 2009-04-09

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. adopcyjny
  adopcyjny
  adopcyjny
  adopcyjne
  adopcyjna
  D. adopcyjnego
  adopcyjnego
  adopcyjnego
  adopcyjnego
  adopcyjnej
  C. adopcyjnemu
  adopcyjnemu
  adopcyjnemu
  adopcyjnemu
  adopcyjnej
  B. adopcyjnego
  adopcyjnego
  adopcyjny
  adopcyjne
  adopcyjną
  N. adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjną
  Ms. adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjnej
  W. adopcyjny
  adopcyjny
  adopcyjny
  adopcyjne
  adopcyjna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. adopcyjni
  adopcyjni
  adopcyjne
  adopcyjne
  D. adopcyjnych
  adopcyjnych
  adopcyjnych
  adopcyjnych
  C. adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjnym
  adopcyjnym
  B. adopcyjnych
  adopcyjnych
  adopcyjnych
  adopcyjne
  N. adopcyjnymi
  adopcyjnymi
  adopcyjnymi
  adopcyjnymi
  Ms. adopcyjnych
  adopcyjnych
  adopcyjnych
  adopcyjnych
  W. adopcyjni
  adopcyjni
  adopcyjne
  adopcyjne
CHRONOLOGIZACJA:
1807, SL
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2018