abdykować

 • oficjalnie zrezygnować z przysługującej władzy monarszej lub papieskiej
 • Spotyka się także użycie wyrazu w rozszerzonym znaczeniu, tj. w odniesieniu do rezygnacji z innych funkcji, np. rządowych.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  miejsca i instytucje związane z religią i kościołem

 • hiperonimy:  ustąpić
  • car, cesarz, król; papież abdykował
  • abdykować na rzecz syna, wnuka
 • Spiskowcy zarzucali cesarzowi m.in. zbyt częste rozwiązywanie parlamentu i utrudnianie pracy zarówno jemu, jak i rządowi. [...] Cesarz nie bronił się, abdykował i wyjechał do Europy.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  Decydująca chwila w życiu arcyksięcia nadeszła, gdy miał 18 lat [...]. 2 grudnia 1848 r. w Ołomuńcu abdykował na jego rzecz cesarz Ferdynand Dobrotliwy.

  źródło: NKJP: Ostatni taki cesarz, Gazeta Wyborcza, 1996-12-21

  Z wielu stron płynęły sugestie, aby papież abdykował i, wolny od swoich obowiązków, oddał się w ręce lekarzy.

  źródło: NKJP: Marek Kondraciuk: Dwie mądre decyzje, Dziennik Łódzki, 2005-04-07

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany lub niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. abdykuję
  abdykujemy
  2 os. abdykujesz
  abdykujecie
  3 os. abdykuje
  abdykują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. abdykowałem
  +(e)m abdykował
  abdykowałam
  +(e)m abdykowała
  abdykowałom
  +(e)m abdykowało
  abdykowaliśmy
  +(e)śmy abdykowali
  abdykowałyśmy
  +(e)śmy abdykowały
  2 os. abdykowałeś
  +(e)ś abdykował
  abdykowałaś
  +(e)ś abdykowała
  abdykowałoś
  +(e)ś abdykowało
  abdykowaliście
  +(e)ście abdykowali
  abdykowałyście
  +(e)ście abdykowały
  3 os. abdykował
  abdykowała
  abdykowało
  abdykowali
  abdykowały

  bezosobnik: abdykowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę abdykował
  będę abdykować
  będę abdykowała
  będę abdykować
  będę abdykowało
  będę abdykować
  będziemy abdykowali
  będziemy abdykować
  będziemy abdykowały
  będziemy abdykować
  2 os. będziesz abdykował
  będziesz abdykować
  będziesz abdykowała
  będziesz abdykować
  będziesz abdykowało
  będziesz abdykować
  będziecie abdykowali
  będziecie abdykować
  będziecie abdykowały
  będziecie abdykować
  3 os. będzie abdykował
  będzie abdykować
  będzie abdykowała
  będzie abdykować
  będzie abdykowało
  będzie abdykować
  będą abdykowali
  będą abdykować
  będą abdykowały
  będą abdykować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. abdykujmy
  2 os. abdykuj
  abdykujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. abdykowałbym
  bym abdykował
  abdykowałabym
  bym abdykowała
  abdykowałobym
  bym abdykowało
  abdykowalibyśmy
  byśmy abdykowali
  abdykowałybyśmy
  byśmy abdykowały
  2 os. abdykowałbyś
  byś abdykował
  abdykowałabyś
  byś abdykowała
  abdykowałobyś
  byś abdykowało
  abdykowalibyście
  byście abdykowali
  abdykowałybyście
  byście abdykowały
  3 os. abdykowałby
  by abdykował
  abdykowałaby
  by abdykowała
  abdykowałoby
  by abdykowało
  abdykowaliby
  by abdykowali
  abdykowałyby
  by abdykowały

  bezosobnik: abdykowano by

  bezokolicznik: abdykować

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  abdykując

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  abdykowawszy

  gerundium: abdykowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: abdykujący

 • bez ograniczeń + abdykować +
  (na rzecz KOGO)
 • łac. abdicāre 'zrzekać się, wyrzekać się, rezygnować'

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2014