dyskredytować

 • książk.  podważać wartość jakiejś osoby, jakiegoś działania lub jakiejś rzeczy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

 • antonimy:  uwiarygodniać
  hiperonimy:  podważać
  • działania dyskredytują kogoś
  • dyskredytować osobę, polityka; komisję, konkurencję; działania, osiągnięcia, politykę; formę czegoś
  • chcieć, próbować dyskredytować
 • Nie należę do osób, które dyskredytują osiągnięcia poprzedników.

  źródło: NKJP: Stenogram z 25. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 29 marca 2003 r.

  Francuzi nie dyskredytują instytucji małżeństwa, twierdzi socjolog Irene Thery. Ślub jednak stał się wyborem osobistym a nie koniecznością.

  źródło: NKJP: Anna Napiórkowska: Coraz mniej ślubów, Trybuna, 2006

  Karol rozpoczyna zaoczną kampanię, dyskredytując Jadzię jako pracownika, specjalistę i osobę.

  źródło: NKJP: Andrzej Wasilewski: Karma - los człowieka, 2002

  - Już w pierwszym artykule jest logiczny błąd, który dyskredytuje ten tekst.

  źródło: NKJP: Maciej Stempurski: Obalić konstytucję, Super Express, 1998

  Tymczasem Teatr Narodowy, najlepiej się po temu nadający, stanowił miejsce najdziwniejszych eksperymentów teatralnych; protesty oburzonych wielbicieli starego rzadko przenikały na łamy prasy. Dyskredytował ich chyba już sam fakt odwoływania się do pewnej tradycji.

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir: Silva rerum historicarum, 2002

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dyskredytuję
  dyskredytowanie
  dyskredytowania
  dyskredytujemy
  2 os. dyskredytowaniem
  dyskredytujesz
  dyskredytowaniami
  dyskredytujecie
  3 os. dyskredytuje
  dyskredytowaniu
  dyskredytowaniach
  dyskredytują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dyskredytowałem
  +(e)m dyskredytował
  dyskredytowałam
  +(e)m dyskredytowała
  dyskredytowałom
  +(e)m dyskredytowało
  dyskredytowaliśmy
  +(e)śmy dyskredytowali
  dyskredytowałyśmy
  +(e)śmy dyskredytowały
  2 os. dyskredytowałeś
  +(e)ś dyskredytował
  dyskredytowałaś
  +(e)ś dyskredytowała
  dyskredytowałoś
  +(e)ś dyskredytowało
  dyskredytowaliście
  +(e)ście dyskredytowali
  dyskredytowałyście
  +(e)ście dyskredytowały
  3 os. dyskredytował
  dyskredytowała
  dyskredytowało
  dyskredytowali
  dyskredytowały

  bezosobnik: dyskredytowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dyskredytował
  będę dyskredytować
  będę dyskredytowała
  będę dyskredytować
  będę dyskredytowało
  będę dyskredytować
  będziemy dyskredytowali
  będziemy dyskredytować
  będziemy dyskredytowały
  będziemy dyskredytować
  2 os. będziesz dyskredytował
  będziesz dyskredytować
  będziesz dyskredytowała
  będziesz dyskredytować
  będziesz dyskredytowało
  będziesz dyskredytować
  będziecie dyskredytowali
  będziecie dyskredytować
  będziecie dyskredytowały
  będziecie dyskredytować
  3 os. będzie dyskredytował
  będzie dyskredytować
  będzie dyskredytowała
  będzie dyskredytować
  będzie dyskredytowało
  będzie dyskredytować
  będą dyskredytowali
  będą dyskredytować
  będą dyskredytowały
  będą dyskredytować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dyskredytujmy
  2 os. dyskredytuj
  dyskredytujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dyskredytowałbym
  bym dyskredytował
  dyskredytowałabym
  bym dyskredytowała
  dyskredytowałobym
  bym dyskredytowało
  dyskredytowalibyśmy
  byśmy dyskredytowali
  dyskredytowałybyśmy
  byśmy dyskredytowały
  2 os. dyskredytowałbyś
  byś dyskredytował
  dyskredytowałabyś
  byś dyskredytowała
  dyskredytowałobyś
  byś dyskredytowało
  dyskredytowalibyście
  byście dyskredytowali
  dyskredytowałybyście
  byście dyskredytowały
  3 os. dyskredytowałby
  by dyskredytował
  dyskredytowałaby
  by dyskredytowała
  dyskredytowałoby
  by dyskredytowało
  dyskredytowaliby
  by dyskredytowali
  dyskredytowałyby
  by dyskredytowały

  bezosobnik: dyskredytowano by

  bezokolicznik: dyskredytować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dyskredytując

  gerundium: dyskredytowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dyskredytujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dyskredytowany

  odpowiednik aspektowy: zdyskredytować

 • bez ograniczeń + dyskredytować +
  KOGO/CO
 • może fr. discréditer

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XIX w., Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2016