ludnościowy

 • odnoszący się do ludności
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

 • synonimy:  demograficzny
  • potencjał ludnościowy; polityka, sytuacja ludnościowa; kryterium ludnościowe; proporcje, straty, zmiany ludnościowe
  • ludnościowy i ekonomiczny, ludnościowy i finansowy, ludnościowy i geograficzny, ludnościowy i gospodarczy, ludnościowy i kulturowy
  • Fundusz Ludnościowy ONZ; Rządowa Rada Ludnościowa
 • Niemcy są realistami. Doceniają nasz potencjał ludnościowy i gospodarczy.

  źródło: NKJP: Filip Kochan, Tomasz Krawczyk, Łukasz Garbacz: Stalowa Wola jest mi bliska, Sztafeta nr 04, 2005

  Wizje rozwoju ludnościowego są kreowane przez różne instytuty badawcze i grupy specjalistów badających trendy rozwojowe i starających się oszacować stan świata przez te trendy tworzony.

  źródło: NKJP: Jan Szczepański: Wizje naszego życia, 1995

  Różne warunki rozwoju wykształciły różnice w składzie ludnościowym obu miast: Bielsko, miasto przemysłowej elity i bogatego mieszczaństwa [...], Biała - ośrodek ubogiego mieszczaństwa.

  źródło: NKJP: Krystyna Malik, Raciborska Maria (red.): Przewodnik po Polsce, 1996

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. ludnościowy
  ludnościowy
  ludnościowy
  ludnościowe
  ludnościowa
  D. ludnościowego
  ludnościowego
  ludnościowego
  ludnościowego
  ludnościowej
  C. ludnościowemu
  ludnościowemu
  ludnościowemu
  ludnościowemu
  ludnościowej
  B. ludnościowego
  ludnościowego
  ludnościowy
  ludnościowe
  ludnościową
  N. ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościową
  Ms. ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościowej
  W. ludnościowy
  ludnościowy
  ludnościowy
  ludnościowe
  ludnościowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ludnościowi
  ludnościowi
  ludnościowe
  ludnościowe
  D. ludnościowych
  ludnościowych
  ludnościowych
  ludnościowych
  C. ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościowym
  ludnościowym
  B. ludnościowych
  ludnościowych
  ludnościowych
  ludnościowe
  N. ludnościowymi
  ludnościowymi
  ludnościowymi
  ludnościowymi
  Ms. ludnościowych
  ludnościowych
  ludnościowych
  ludnościowych
  W. ludnościowi
  ludnościowi
  ludnościowe
  ludnościowe

 • Zob. lud, por. ludność

CHRONOLOGIZACJA:
1864, Encyklopedyja powszechna, Tom 17, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018