dookreślać

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. słowiem

 • 2.

  używać dodatkowych słów w celu nazywania czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • Określanie zwierząt po kolorze jest całkiem naturalnym zabiegiem nazewniczym, wystarczy tu przypomnieć choćby pandę małą, którą dopiero konieczność odróżnienia od pandy wielkiej kazała dookreślać mianem mała [...].

  źródło: Gościwit Malinowski: Znajomość pandy wielkiej w Starożytnych Chinach, Roczniki Humanistyczne, 2016 (czasopisma.tnkul.pl)

  [...] sam „blog” wystarczy, nie trzeba go dookreślać epitetem „internetowy”.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dookreślam
  dookreślamy
  2 os. dookreślasz
  dookreślacie
  3 os. dookreśla
  dookreślają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dookreślałem
  +(e)m dookreślał
  dookreślałam
  +(e)m dookreślała
  dookreślałom
  +(e)m dookreślało
  dookreślaliśmy
  +(e)śmy dookreślali
  dookreślałyśmy
  +(e)śmy dookreślały
  2 os. dookreślałeś
  +(e)ś dookreślał
  dookreślałaś
  +(e)ś dookreślała
  dookreślałoś
  +(e)ś dookreślało
  dookreślaliście
  +(e)ście dookreślali
  dookreślałyście
  +(e)ście dookreślały
  3 os. dookreślał
  dookreślała
  dookreślało
  dookreślali
  dookreślały

  bezosobnik: dookreślano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dookreślał
  będę dookreślać
  będę dookreślała
  będę dookreślać
  będę dookreślało
  będę dookreślać
  będziemy dookreślali
  będziemy dookreślać
  będziemy dookreślały
  będziemy dookreślać
  2 os. będziesz dookreślał
  będziesz dookreślać
  będziesz dookreślała
  będziesz dookreślać
  będziesz dookreślało
  będziesz dookreślać
  będziecie dookreślali
  będziecie dookreślać
  będziecie dookreślały
  będziecie dookreślać
  3 os. będzie dookreślał
  będzie dookreślać
  będzie dookreślała
  będzie dookreślać
  będzie dookreślało
  będzie dookreślać
  będą dookreślali
  będą dookreślać
  będą dookreślały
  będą dookreślać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dookreślajmy
  2 os. dookreślaj
  dookreślajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dookreślałbym
  bym dookreślał
  dookreślałabym
  bym dookreślała
  dookreślałobym
  bym dookreślało
  dookreślalibyśmy
  byśmy dookreślali
  dookreślałybyśmy
  byśmy dookreślały
  2 os. dookreślałbyś
  byś dookreślał
  dookreślałabyś
  byś dookreślała
  dookreślałobyś
  byś dookreślało
  dookreślalibyście
  byście dookreślali
  dookreślałybyście
  byście dookreślały
  3 os. dookreślałby
  by dookreślał
  dookreślałaby
  by dookreślała
  dookreślałoby
  by dookreślało
  dookreślaliby
  by dookreślali
  dookreślałyby
  by dookreślały

  bezosobnik: dookreślano by

  bezokolicznik: dookreślać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dookreślając

  gerundium: dookreślanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dookreślający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dookreślany

  odpowiednik aspektowy: dookreślić

 • bez ograniczeń + dookreślać +
  KOGO/CO + (CZYM)