synonimia

 • jęz.  podobieństwo znaczeń
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • synonimy:  bliskoznaczność
  synonimiczność
  antonimy:  antonimia
 • Między wyrazami „ściernisko” i „rżysko” zachodzi relacja synonimii częściowej, co oznacza, że współcześnie są one używane zamiennie w wielu kontekstach.

  źródło: Internet: poradniajezykowa.pl

  Podaj i opisz przykłady antonimii i synonimii w języku polskim.

  źródło: Internet: lingwistyka.pbworks.com

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. synonimia
  synonimie
  D. synonimii
  synonimii
  neut
  synonimij
  char
  C. synonimii
  synonimiom
  B. synonimię
  synonimie
  N. synonimią
  synonimiami
  Ms. synonimii
  synonimiach
  W. synonimio
  synonimie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • fr. synonimie

  z gr. synōnymía 'współimienność'

  Por. synonim

CHRONOLOGIZACJA:
1877, Przegląd Krytyczny, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2018