teocentryzm

 • filoz.  pogląd filozoficzny, według którego Bóg jest najwyższą wartością i celem istnienia ludzi oraz innych bytów
 • Ms. lp wymawiany: [te-ocentryźmie] lub [te-ocentryzmie].

 • [te-ocentrysm] lub [te-ocentryzm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • antonimy:  antropocentryzm
 • W pierwszej części artykułu autorka wskazuje na rozwój sztuki bizantyńskiej, którą Kościół ujął w system teologiczno-liturgiczny; nastawiona była ona na teocentryzm antropomorficzny i miała wypracowaną teorię sztuki obrazowej, widoczną w ikonie [...].

  źródło: NKJP: Waldemar Celan: Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998), 1999

  Średniowiecze – głównym nurtem jest teocentryzm, który czyni Boga przedmiotem zainteresowania twórców literatury i sztuki.

  źródło: NKJP: Jolanta Talarczyk: Matura inna niż wszystkie, Dziennik Zachodni, 2002-05-10

  Wyróżniłem cztery duże szkoły. Pierwsza jest związana z religią, teocentryzmem i idealizmem ontologicznym.

  źródło: NKJP: (MW): Filozofia interesuje się nami, Dziennik Polski, 2008-06-12

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. teocentryzm
  teocentryzmy
  D. teocentryzmu
  teocentryzmów
  C. teocentryzmowi
  teocentryzmom
  B. teocentryzm
  teocentryzmy
  N. teocentryzmem
  teocentryzmami
  Ms. teocentryzmie
  teocentryzmach
  W. teocentryzmie
  teocentryzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. theocentrism

  fr. théocentrisme

  niem. Theozentrismus

  Złożenie z gr. theos 'bóg' i łac. centrum 'środek'.

CHRONOLOGIZACJA:
1915, Marian Zdziechowski: Pessymizm, romantyzm a podstway chrześcijaństwa, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2018