awantaż

 • przest.  coś pozytywnego, korzystnego związanego z daną sytuacją lub działaniem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • [...] awantaże z urody kończą się przy kandydowaniu kobiet na stanowiska kierownicze, zwłaszcza wysokie. [...] Bardzo atrakcyjna musi podwójnie udowodnić swoją wartość, bo jest kobietą - i bo jest piękna.

  źródło: NKJP: Barbara Pietkiewicz: Szpetni źle widziani, Polityka, 2003-01-11

  Do końca nie dbał o zaszczyty i awantaże; uważał, że na froncie zrobił tyle, ile sytuacja od niego wymagała...

  źródło: NKJP: (WALD): Kolejarz z krzyżem bohaterów, Dziennik Polski, 2005-07-30

  Zaraz po drugiej wojnie ktoś starający się ocenić - za i przeciw - nowy stan rzeczy, tak jak moja matka, mógł uważać, że głównym zagrożeniem jest rusyfikacja, utrata narodowej tożsamości. Natomiast awantażem będzie forsowne, ale skuteczne unowocześnienie kraju.

  źródło: NKJP: Andrzej Krzywicki: Diabelski młyn, 2003

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. awantaż
  awantaże
  D. awantażu
  awantażów
  awantaży
  C. awantażowi
  awantażom
  B. awantaż
  awantaże
  N. awantażem
  awantażami
  Ms. awantażu
  awantażach
  W. awantażu
  awantaże
 • fr. avantage 'przewaga, zaleta; korzyść'

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVIII w., SL
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2017