rekomendacja

 • książk.  pozytywna opinia o kimś lub o czymś, zachęcająca do skorzystania z czegoś lub zaufania komuś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  reklama i marketing

 • synonimy:  polecenie
  • dobra, doskonała, niezła, !?pozytywna, świetna, znakomita; negatywna; partyjna, polityczna; oficjalna, pisemna; dodatkowa, specjalna, szczególna rekomendacja
  • rekomendacja ekspertów, komisji, organizacji, partii, rady, stowarzyszenia, władz, zarządu; znajomych
  • rekomendacja dla banku, dla firmy; dla akcji, dla polityki
  • rekomendacja na stanowisko
  • analiza i rekomendacja, ocena i rekomendacja, opinia i rekomendacja; wnioski i rekomendacje
  • lista, seria; brak; formularz, system rekomendacji
  • prośba o rekomendacje
  • potrzebować, udzielić/udzielać, wymagać rekomendacji
  • dostać, mieć, otrzymać, posiadać, uzyskać, zdobyć, zyskać; dać/dawać, przedstawić, wydać; cofnąć, obniżyć, wycofać; przyjąć; dołączyć rekomendację; formułowanie, opracowanie rekomendacji
  • trafić gdzieś; wybrany z rekomendacji
  • zasługiwać na rekomendację; poprosić, prosić o rekomendacje
  • zgadzać się z rekomendacją
 • Minister, którego kolega-prezes oskarża o spowodowanie deficytu budżetowego w handlu zagranicznym i na tej podstawie wymusza wycofanie rekomendacji Stronnictwa dla niego, powinien publicznie ogłosić, że z zarzutami się nie zgadza [...].

  źródło: NKJP: Krystyna Naszkowska: Prezes niewzruszony, Gazeta Wyborcza, 1997-04-26

  [...] wykwalifikowana kosmetyczka najszybciej zorientuje się w rzeczywistych walorach produktu. Jej rekomendacje są dla klientek ważniejsze niż reklamy, które nie zawsze bywają rzetelne.

  źródło: NKJP: Joanna Solska: Kremowa dolina, Polityka, 2005-03-12

  O wciąż pozytywnym postrzeganiu Polski świadczą nowe, wyższe rekomendacje dla polskich akcji wydane przez zagraniczne banki inwestycyjne [...].

  źródło: NKJP: (DER,PAP): Złoty górą, Dziennik Polski, 2005-09-20

  Rekrutacja do programu jest oparta na zasadach rekomendacji. Kandydata polecić może pracownik [...] lub agent – doradca ubezpieczeniowy. Po uzyskaniu takiej rekomendacji młody człowiek poddawany jest ocenie, a następnie rozpoczyna cykl szkoleń.

  źródło: NKJP: Biznesmen po dwudziestce, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2008-09-02

  Najlepszą rekomendacją dla żywienia optymalnego jest jego skuteczność w leczeniu różnych chorób.

  źródło: NKJP: W Arkadii w Jastrzębiej Górze, Życie Warszawy nr 21/11, 2001

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. rekomendacja
  rekomendacje
  D. rekomendacji
  rekomendacji
  neut
  rekomendacyj
  char
  C. rekomendacji
  rekomendacjom
  B. rekomendację
  rekomendacje
  N. rekomendacją
  rekomendacjami
  Ms. rekomendacji
  rekomendacjach
  W. rekomendacjo
  rekomendacje

 • bez ograniczeń + rekomendacja +
  (KOGO) + (dla KOGO/CZEGO)
  bez ograniczeń + rekomendacja +
  (CZYJA)
 • ang. recommendation

  fr. recommandation

  wł. raccomandazione

  z łac. śred. recommendatio 'polecenie'

 • Uznawane za niepoprawne w połączeniu pozytywna rekomendacja.

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2018