ad rem I

II

fraza przysłówkowa

 • tak, że dotyczy tego, co w danej sytuacji jest najważniejsze
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  do rzeczy I
  • przejść/przechodzić, wrócić/wracać ad rem
 • Zaraz na początku następnego roku biskup Rostkowski ułożył akt erekcyjny dla zakładu. Po uroczystym wstępie i pobożnych, jak przystało osobie duchownej, modlitewnych inwokacjach przeszedł ad rem i wyłuszczył intencje, które mu przyświecały przy erygowaniu zakładu [...].

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski„ Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy, 2009

  Dzierżyński - jest takie wspomnienie o nim, chciałem je nawet kiedyś drukować, ale nie dali - w wieku kilkunastu lat krzyżem leżał w kościele, modląc się o odrodzenie Polski. Wracając ad rem. Drugim powodem, że w ruchu komunistycznym w Polsce międzywojennej było stosunkowo niewielu inteligentów-Polaków, był - moim zdaniem - fakt, że inteligencja polska miała o wiele więcej oporów do przezwyciężenia, by przystać do komunizmu.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska, Oni, 1997

  [...] przerwał mu ponownie, mówiąc w pół słowa „dziękuję” i dając do zrozumienia, żeby przechodził ad rem.

  źródło: NKJP: Daniel Passent: Choroba dyplomatyczna, 2002

  Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Zanim przejdę ad rem, do rzeczy, chciałbym odnieść się króciutko do wystąpienia pana posła [...], który bardzo szeroko prezentował dorobek koalicji rządzącej, a ostatnio AWS, w budowaniu systemu pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 05.07.2001

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
 • Cz + ad rem + bez ograniczeń
 • łac. 'do rzeczy'

Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2014