rozdać się

 • książk.  poświęcić się w pełni jakiemuś celowi
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Potrafię zrezygnować i rozdać się, wyzbyć się wszelkiego dobra, ażeby zapewnić tamtemu życie.

  źródło: NKJP: Zygmunt Haupt: Baskijski diabeł : opowiadania i reportaże, 2007

  Jako ofiarny, przemądry lekarz nowoczesny, jako społecznik-organizator rozdał się w całości „doktor Marcinek”.

  źródło: NKJP: Stanisław Wasylewski: Życie polskie w XIX wieku, 2008

  Nie pomagaj wszystkim, bo rozdasz się cała!

  źródło: NKJP: Anna Nasiłowska: Historie miłosne, 2009

  Dla mnie nic już nie zostało/ Rozdałam się pochopnie / W porywie dobrodziejstwa / postradałam siebie.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozdam się
  rozdamy się
  2 os. rozdasz się
  rozdacie się
  3 os. rozda się
  rozdadzą się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozdałem się
  +(e)m się rozdał
  rozdałam się
  +(e)m się rozdała
  rozdałom się
  +(e)m się rozdało
  rozdaliśmy się
  +(e)śmy się rozdali
  rozdałyśmy się
  +(e)śmy się rozdały
  2 os. rozdałeś się
  +(e)ś się rozdał
  rozdałaś się
  +(e)ś się rozdała
  rozdałoś się
  +(e)ś się rozdało
  rozdaliście się
  +(e)ście się rozdali
  rozdałyście się
  +(e)ście się rozdały
  3 os. rozdał się
  rozdała się
  rozdało się
  rozdali się
  rozdały się

  bezosobnik: rozdano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozdajmy się
  2 os. rozdaj się
  rozdajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozdałbym się
  bym się rozdał
  rozdałabym się
  bym się rozdała
  rozdałobym się
  bym się rozdało
  rozdalibyśmy się
  byśmy się rozdali
  rozdałybyśmy się
  byśmy się rozdały
  2 os. rozdałbyś się
  byś się rozdał
  rozdałabyś się
  byś się rozdała
  rozdałobyś się
  byś się rozdało
  rozdalibyście się
  byście się rozdali
  rozdałybyście się
  byście się rozdały
  3 os. rozdałby się
  by się rozdał
  rozdałaby się
  by się rozdała
  rozdałoby się
  by się rozdało
  rozdaliby się
  by się rozdali
  rozdałyby się
  by się rozdały

  bezosobnik: rozdano by się

  bezokolicznik: rozdać się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: rozdawszy się

  gerundium: rozdanie się

  odpowiednik aspektowy: rozdawać się

 • bez ograniczeń + rozdać się +
  (JAK)
 • ogsł. *orzdati sę 'rozejść się, rozpostrzeć się; rozlec się'

  Zob. dać.

CHRONOLOGIZACJA:
1670, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016