adnotacja

 • książk.  dodatkowa, zwięzła notatka umieszczona obok tekstu zasadniczego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  pisanie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

 • synonimy:  dopisek
  hiperonimy:  notatka
  • krótka; nowa; odpowiednia, stosowna; odręczna, ręczna; moja adnotacja; adnotacja bibliograficzna, adnotacje urzędowe
  • adnotacja do akt
  • adnotacja na bilecie, na dokumencie, na karcie, na kopercie, na liście, na opakowaniu, na piśmie, na zaświadczeniu; na marginesie, na odwrocie, na odwrotnej stronie; adnotacja o autorze; o aktualnie używanym nazwisku, o pochodzeniu, o rozwodzie, o śmierci, o zatrudnieniu
  • brak; w formie adnotacji
  • akt chrztu, akt małżeństwa, bilet, dokumenty; karteczka, kartka, koperta, list, pieczątka z adnotacją
  • adnotacja widnieje gdzieś
  • dokonać adnotacji
  • robić, umieścić/umieszczać, wpisać, zamieścić, zrobić; coś ma, posiada, zawiera adnotację
  • opatrzyć/opatrywać adnotacją
  • wrócić/wracać z adnotacją
 • Dostawaliśmy zwroty listów z adnotacją „adresat nieznany” [...]

  źródło: NKJP: (AF): Już pół wieku po maturze..., Gazeta Krakowska, 2002-10-10

  Po przesłuchaniu gotowy protokół powędrował na stół sierżanta, który dopisał na nim odręczną adnotację, zostawiając niżej miejsce na mój autograf.

  źródło: NKJP: Adam Wiśniewski-Snerg: Według łotra, 1978

  Pierwsza zachowana adnotacja historyczna o obwarzanku pochodzi z przywileju Jana Olbrachta wydanego dla piekarzy krakowskich 26 maja 1496 r.

  źródło: NKJP: (GEG): Bój o obwarzanki, Dziennik Polski, 2006-10-05

  Materiały SB z inwigilacji Edelmana pokazują, że specsłużby PRL interesowały się wtedy między innymi jego kontaktami z korespondentami zagranicznych mediów w Polsce (przy niektórych nazwiskach zachodnich dziennikarzy widnieją adnotacje o podejrzeniu o szpiegostwo).

  źródło: NKJP: Krzysztof Burnetko; Witold Bereś: Marek Edelman. Życie. Po prostu, 2008

  Ranga ustawy jest tak wysoka, gdyż w przypadku braku jakichś adnotacji wydawanych przez Ministra Finansów obywatele mają obowiązek stosować się już tylko jedynie do niej (chyba że adnotacje do ustawy zostaną dosłane dopiero później).

  źródło: NKJP: Michał Ogórek: Uchwała - akt prawny wydawany z myślą, aby nie pociągał za sobą żadnych skutków prawnych, Gazeta Wyborcza, 1995-02-03

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. adnotacja
  adnotacje
  D. adnotacji
  adnotacji
  neut
  adnotacyj
  char
  C. adnotacji
  adnotacjom
  B. adnotację
  adnotacje
  N. adnotacją
  adnotacjami
  Ms. adnotacji
  adnotacjach
  W. adnotacjo
  adnotacje

 • bez ograniczeń + adnotacja +
  (do CZEGO)
  bez ograniczeń + adnotacja +
  (o CZYM)
 • łac. adnotātiō 'notatka, uwaga'

CHRONOLOGIZACJA:
1745, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2015