bohaterszczyzna

 • pejorat.  fałszywe bohaterstwo, okazywane na pokaz, sprowadzające się do niepotrzebnego i lekkomyślnego narażania życia
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

  • niepotrzebna; polska; tania bohaterszczyzna
  • krytyka bohaterszczyzny
  • wykpiwać bohaterszczyznę
  • coś trąci bohaterszczyzną
 • Czesi zarzucają Polakom niepotrzebną bohaterszczyznę, Polacy Czechom konformizm i tchórzostwo.

  źródło: NKJP: Shailagh Murray: Sami swoi, Gazeta Wyborcza, 1995-07-10

  W lecie 2004 roku zapadła decyzja o wyprawie na biegun południowy, na który dotarli 31 grudnia. – Wiele osób twierdziło, że to wyprawa bez sensu, bohaterszczyzna – mówił Marek Kamiński – nam jednak tak się nie wydawało.

  źródło: NKJP: (MST): Każdy ma swój biegun, Gazeta Krakowska, 2005-04-25

  Strażacy. W rankingu zaufania społecznego niezmienne zajmują pierwsze miejsce. Bohaterowie z World Trade Center i katowickiej hali. Anonimowe postacie usuwające wodę z zalanej piwnicy i ściągające kota z drzewa. Tu nie ma miejsca na rutyniarstwo i tanią bohaterszczyznę

  źródło: NKJP: Jerzy Majda: W bajkach nie słychać krzyku poparzonego dziecka, Dziennik Bałtycki, 2006-02-03

  Oba przedstawienia były sensacjami scenicznymi; po dawniejszej ironii i drwinie przyszła kolej na szyderstwo. Szyderstwo przede wszystkim z głównej cnoty narodowej - bohaterstwa, detronizowanego do miana bohaterszczyzny.

  źródło: NKJP: Tadeusz Drewnowski: Próba scalenia: obiegi, wzorce, style: literatura polska 1944-1989, 1997

  Do tej kampanii nieżyczliwości po wojnie po raz pierwszy w naszych dziejach dość licznie przyłączyli się twórcy - wśród nich pisarze i filmowcy. Pojawił się nawet nurt zwany antybohaterszczyzną (jako że bohaterstwo otrzymało pogardliwe miano bohaterszczyzny ).

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.04.1993

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. bohaterszczyzna
  bohaterszczyzny
  D. bohaterszczyzny
  bohaterszczyzn
  C. bohaterszczyźnie
  bohaterszczyznom
  B. bohaterszczyznę
  bohaterszczyzny
  N. bohaterszczyzną
  bohaterszczyznami
  Ms. bohaterszczyźnie
  bohaterszczyznach
  W. bohaterszczyzno
  bohaterszczyzny

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. bohater
  Neologizm przypisywany Karolowi Irzykowskiemu (1873-1944)

CHRONOLOGIZACJA:
1913, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 16.06.2015