a posteriori I

II

fraza przysłówkowa

 • książk.  na podstawie faktów
 • [a posterjori]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • antonimy:  a priori I
  apriorycznie
 • [...] nie tracą na aktualności przedstawione wyżej spostrzeżenia Leontjewa. Zyskują nawet na swej, potwierdzonej a posteriori, przenikliwości.

  źródło: NKJP: Marian Broda: Historia a eschatologia : studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji”, 2001

  Na przykład, jeżeli rząd udziela pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi, można mówić o „solidarności społecznej” – rolę składki ubezpieczeniowej, obliczanej a posteriori, pełnią tutaj podatki.

  źródło: NKJP: Marcin Fedor: Granice ubezpieczalności cz. 1, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2004-07-27

  A cóż to był za fotel! - był to fotel, którego komfort stanowił czystą ideę, co mogę stwierdzić a posteriori, ale z pewnością, bo i ja, choć może nie uwierzyłby w to Bohacki, jestem przede wszystkim sybarytą [...].

  źródło: NKJP: Jacek Dobrowolski: 120 godzin, czyli Upadek pewnego dżentelmena, 2006

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
 • p.-łac. 'z następstwa'

Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2015