a posteriori II

I

fraza przymiotnikowa

 • filoz.  odnoszący się do poznania powstałego na podstawie doświadczenia
 • [a posterjori]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • antonimy:  a priori II
  • sąd, zdanie a posteriori
 • Zdania syntetyczne a posteriori zależą od doświadczenia w tym sensie, że ich prawdziwość sprowadza się do opisu pewnych doznań zmysłowych (na przykład: „ten kwiat jest czerwony”) albo logicznie implikuje zdania opisujące pewne doznania zmysłowe (na przykład: „wszystkie kruki są czarne”).

  źródło: NKJP: Roman Murawski: Filozofia matematyki : zarys dziejów, 1986

  [...] w cywilizacji klasycznej Prawda jest odkrywana przez doświadczenie czyli a posteriori.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] u Arystotelesa zarówno forma, jak i materia są a posteriori, podczas gdy u Kanta forma jest a priori.

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza przymiotnikowa

  we wszystkich formach ta sama postać
 • p.-łac. 'z następstwa'

Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2015