spirytualizacja

 • filoz.  rel.  nadanie charakteru duchowego
 • [spirytu-alizacja]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • Spirytualizacja pokuty prowadziła także do bardziej duchowego widzenia nieba, a wraz z tym również do bardziej duchowej wizji rzeczywistości piekła i [...] kar dla potępionych.

  źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

  Myśliciel unikał skrajności w spirytualizacji indywiduum [...] i próbował dokonać swoistej rehabilitacji materii w odniesieniu do jaźni ludzkiej.

  źródło: NKJP: Ireneusz Bittner: U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu, 1998

  W obu przypadkach odrzucenie Dobrej Nowiny zabrzmiało w kontekście „ciała i krwi”, w kontekście konkretności zmartwychwstania i niezgody na nadmierną spirytualizację chrześcijańskiej wiary.

  źródło: NKJP: Internet

  Skutkiem całkowitej spirytualizacji Chrystusa, jaką postulował doketyzm, było odrzucenie przez katarów Eucharystii oraz kultu krzyża.

  źródło: NKJP: Mariusz Dobkowski: Kataryzm: historia i system religijny, 2007

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. spirytualizacja
  spirytualizacje
  D. spirytualizacji
  spirytualizacji
  neut
  spirytualizacyj
  char
  C. spirytualizacji
  spirytualizacjom
  B. spirytualizację
  spirytualizacje
  N. spirytualizacją
  spirytualizacjami
  Ms. spirytualizacji
  spirytualizacjach
  W. spirytualizacjo
  spirytualizacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + spirytualizacja +
  KOGO/CZEGO
 • Od: spirytualizm

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2016