biblioterapia

 • metoda lecznicza polegająca na ukierunkowanej lekturze książek i czasopism, która pomóc ma osobie mającej problemy w życiu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  terapia
 • O nieco innej roli bibliotek opowiadała Jolanta [...] z Chorzowa, zajmująca się biblioterapią: – Dobra książka zmniejsza strach, uspokaja, redukuje lęki i smutki. Dodaje otuchy i pozwala zaakceptować „inność”. Ma działanie terapeutyczne.

  źródło: NKJP: Beata Mońka: Życie przeczytane nie jest zmarnowane, Tygodnik Rybnicki, 2008-04-15

  Biblioterapia uczy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach: może to być niepełnosprawność, kalectwo czy śmierć kogoś bliskiego. Nie rozwiąże wszystkich problemów, ale pomoże je zrozumieć i nauczy jak z nimi żyć.

  źródło: NKJP: Kamila Kufel: Biblioterapia - sposób na duże problemy małego człowieka, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” nr 46 (728), 2005-11-17

  Znawcy zagadnień z zakresu biblioterapii twierdzą, że w odniesieniu do osób samotnych, niepełnosprawnych i chorych rola książki jest szczególna. Pomaga ona zrozumieć własne zachowania i sposoby reagowania na różne sytuacje, pozwala oderwać się na jakiś czas od codziennych problemów, pomaga zaakceptować własną niepełnosprawność.

  źródło: NKJP: ST: Książka pomaga chorym i niepełnosprawnym, Nakielski Czas, 2003-08-06

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. biblioterapia
  biblioterapie
  D. biblioterapii
  biblioterapii
  neut
  biblioterapij
  char
  C. biblioterapii
  biblioterapiom
  B. biblioterapię
  biblioterapie
  N. biblioterapią
  biblioterapiami
  Ms. biblioterapii
  biblioterapiach
  W. biblioterapio
  biblioterapie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. bibliotherapy

  fr. bibliothérapie

  niem. Bibliotherapie

  gr. biblíon 'książka' + gr. therapeía 'opieka, leczenie'

CHRONOLOGIZACJA:
1957, "Przegląd biblioteczny", Tomy 25-26, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2017