alienacja

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. między pracą a kapitałem

 • 3.

  filoz.  proces, w którym wytwory działalności człowieka zaczynają oddzielać się od swych twórców i podporządkowują ich sobie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

  • koncepcja, teoria; pojęcie, termin; proces; problem alienacji
 • Droga do osiągnięcia celu wieść miała poprzez położenie kresu sprzeczności między społecznym wytwarzaniem a indywidualnym przywłaszczaniem owoców pracy społecznej. W położeniu kresu tej antynomii klasycy marksizmu-leninizmu widzieli klucz do przezwyciężenia alienacji między pracą a kapitałem i usunięcia podstaw utrzymywania się organizacji społecznej opartej na dominacji gospodarczej, a w rezultacie i politycznej jednych klas społecznych wobec innych.

  źródło: NKJP: (Eugeniusz Piontek): Szansa, Prawo i Życie, 29, 1981

  Następuje proces alienacji polityki pieniężnej wobec celów polityki gospodarczej.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 23.05.2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. alienacja
  alienacje
  D. alienacji
  alienacji
  neut
  alienacyj
  char
  C. alienacji
  alienacjom
  B. alienację
  alienacje
  N. alienacją
  alienacjami
  Ms. alienacji
  alienacjach
  W. alienacjo
  alienacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • łac. aliēnātiō 'przeniesienie własności na kogoś innego; oddalenie, wyobcowanie'