adagio II

I III

przymiotnik

 • muz.  powolny, szybszy niż lento i wolniejszy niż andante
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka

 • hiperonimy:  powolny
 • Czytam w rozpisce, że są utwory adagio i są utwory largo.

  źródło: NKJP: Internet

  Adagio g-moll na orkiestrę smyczkową i organy T. Albinioniego jest przykładem utworu utrzymanego w tempie adagio [...].

  źródło: Internet: rmfclassic.pl

 • część mowy: przymiotnik

  Inne uwagi

  We wszystkich formach ta sama postać fleksyjna

 • Rz + adagio + bez ograniczeń
  szyk: tylko postpozycja
 • wł. adagio 'cicho, powoli'

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2015