adagio III

I II

przysłówek

 • muz.  w tempie powolnym, szybszym niż lento i wolniejszym niż andante
 • [adadżjo]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka

 • hiperonimy:  powoli
 • [...] śpiewamy [...] prawdziwy hymn zagrany raz allegro bądź wręcz prestissimo, innym razem adagio, czasami moderato.

  źródło: Internet: Sławomir Drelich: Europa jako idea, Liberté!, 2008-07-31

  [...] wykonywanie kata obwarowane jest szeregiem zaleceń ogólnych [...] podobnych na przykład do kompozytorskich oznaczeń tempa: allegro assai - bardzo szybko, adagio - bardzo powoli.

  źródło: NKJP: Walka i forma, Dziennik Polski, 2003-04-25

  Flet poprzeczny to instrument aniołów, choć grają wyłącznie adagio molto (mają kłopot z oddechem z powodu rozrzedzonego powietrza).

  źródło: NKJP: Dariusz Filinger: Adagio sacro, Akant, 2008-03

 • część mowy: przysłówek

 • wł. adagio 'cicho, powoli'

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2015