rozmaity

 • książk.  taki, który występuje w odniesieniu do obiektów lub sytuacji tego samego rodzaju i występuje w wielu odmianach
 • [rozma-ity] lub pot. [rozmajity]

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • rozmaity przebieg, sposób; rozmaite choroby; dokumenty; imprezy; instytucje; kształty; poglądy, problemy, przeszkody; sprawy; sytuacje; techniki; produkty, usługi; zajęcia; materiały, wzory
 • Ludzie byli mordowani w rozmaity sposób . Ginęli od kul, umierali w płomieniach starców i kaleki oprawcy zabijali ciosami bagnetów, małym dzieciom roztrzaskiwano główki kolbami karabinów...

  źródło: NKJP: Krwawa Wigilia, Tygodnik Podhalański nr 1, 2000

  Lampy i świeczniki mają rozmaite kształty, wielkość i kolor, od białego przypominającego kryształ górski, poprzez piaskowopomarańczowy, aż po brunatny.

  źródło: NKJP: (Jed.): Dla oka, ducha i ciała Światło w słonej skale, Express Ilustrowany, 2002-01-10

  W środowiskach opiniotwórczych Wilna prezentowano rozmaite poglądy na temat zasad polityki wobec Białorusinów.

  źródło: NKJP: Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, 2010

  Musiały to być przeważnie panie domu, które korzystając z przerwy w deszczu, wybrały się na miasto po zakupy, gdyż prawie wszystkie dźwigały wielkie toboły z różnobarwnej skóry, wypełnione rozmaitymi produktami spożywczymi.

  źródło: NKJP: Marian Brandys: Z panem Biegankiem w Abisynii, 1962

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. rozmaity
  rozmaity
  rozmaity
  rozmaite
  rozmaita
  D. rozmaitego
  rozmaitego
  rozmaitego
  rozmaitego
  rozmaitej
  C. rozmaitemu
  rozmaitemu
  rozmaitemu
  rozmaitemu
  rozmaitej
  B. rozmaitego
  rozmaitego
  rozmaity
  rozmaite
  rozmaitą
  N. rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitą
  Ms. rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitej
  W. rozmaity
  rozmaity
  rozmaity
  rozmaite
  rozmaita
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. rozmaici
  rozmaici
  rozmaite
  rozmaite
  D. rozmaitych
  rozmaitych
  rozmaitych
  rozmaitych
  C. rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitym
  rozmaitym
  B. rozmaitych
  rozmaitych
  rozmaitych
  rozmaite
  N. rozmaitymi
  rozmaitymi
  rozmaitymi
  rozmaitymi
  Ms. rozmaitych
  rozmaitych
  rozmaitych
  rozmaitych
  W. rozmaici
  rozmaici
  rozmaite
  rozmaite

  Stopień wyższy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. rozmaitszy
  rozmaitszy
  rozmaitszy
  rozmaitsze
  rozmaitsza
  D. rozmaitszego
  rozmaitszego
  rozmaitszego
  rozmaitszego
  rozmaitszej
  C. rozmaitszemu
  rozmaitszemu
  rozmaitszemu
  rozmaitszemu
  rozmaitszej
  B. rozmaitszego
  rozmaitszego
  rozmaitszy
  rozmaitsze
  rozmaitszą
  N. rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszą
  Ms. rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszej
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. rozmaitsi
  rozmaitsi
  rozmaitsze
  rozmaitsze
  D. rozmaitszych
  rozmaitszych
  rozmaitszych
  rozmaitszych
  C. rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszym
  rozmaitszym
  B. rozmaitszych
  rozmaitszych
  rozmaitszych
  rozmaitsze
  N. rozmaitszymi
  rozmaitszymi
  rozmaitszymi
  rozmaitszymi
  Ms. rozmaitszych
  rozmaitszych
  rozmaitszych
  rozmaitszych

 • Przymiotnik z przyrostkiem -ity od niezachowanego zach.psł. rzeczownika *orzmajь, którego podstawę mógł stanowić przedrostkowy czasownik *orz-majati 'wymachiwać, poruszać rękoma w różnych kierunkach; dawać znaki' < psł. *majati, 'machać, wywijać'

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2018