biograf

 • osoba opisująca czyjeś życie w formie książki lub filmu
 • [biograf] lub [bjograf]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

  • znany biograf
  • biograf Bonapartego, Kasprowicza...; artysty, rodziny, uczonego
  • biograf opisuje, pisze; biografowie podają, sugerują, twierdzą
 • Powstało kilkanaście wersji scenariusza, nad którymi pracował reżyser wraz z Gianfranco Svidercoschim, znanym biografem Jana Pawła II.

  źródło: NKJP: Rafał Stanowski: Życie jak film, Dziennik Polski, Życie jak film

  Biografowie są skłonni uważać, że jest to jeszcze jedna z legend rozpowszechnianych przez samego zainteresowanego.

  źródło: NKJP: Stanisław Głąbiński: Polityka po amerykańsku, 1996

  Niektórzy biografowie Kopernika wątpią, czy rzeczywiście młody uczony, który zaledwie ukończył studia, mógł głosić własne poglądy w sławnej uczelni papieskiej skupiającej wybitnych i już wiekowych uczonych.

  źródło: NKJP: Marek Borucki: Polacy w Rzymie: od czasów Mieszka I do Jana Pawła II, 1995

  Nie lubi mówić o sobie. Biografowi powiedział: „Mnie można zrozumieć tylko z wewnątrz”. A my, naiwni, upieramy się, że rozgryźliśmy tajemnicę Jana Pawła II i jego 25-letniego już pontyfikatu.

  źródło: NKJP: Adam Szostkiewicz: Trzy twarze papieża, Polityka nr 2423, 2003-10-18

  Po porażce pierwszej płyty Dylan wiedział, że musi wykorzystać drugą daną mu przez Columbię szansę, bo trzeciej już nie będzie. Według jego biografa Clintona Heylina: „Długo i ciężko pracował nad drugą płytą, ciężej niż nad jakimkolwiek innym albumem w ciągu następnych 20 lat”.

  źródło: NKJP: Grzegorz Brzozowicz, Filip Łobodziński: Sto płyt, które wstrząsnęły światem: kronnika czasów popkultury, 2000

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. biograf
  biografowie
  ndepr
  biografy
  depr
  D. biografa
  biografów
  C. biografowi
  biografom
  B. biografa
  biografów
  N. biografem
  biografami
  Ms. biografie
  biografach
  W. biografie
  biografowie
  ndepr
  biografy
  depr

 • internac.

  fr. biographe

  niem. Biograf

  Zob. biografia

CHRONOLOGIZACJA:
1807, SL
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2016