CHRONOLOGIZACJA:
1903, S. Orgelbranda Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami, Tom 14, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2018