arabista

 • osoba, która bada język, kulturę, historię i politykę krajów arabskich
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • hiperonimy:  orientalista
  • wybitny, znany; polski arabista
 • Sądzę, że należałoby zasięgnąć opinii arabisty co do poprawnej pisowni wyżej wymienionych nazw [...]. Podejrzewam, że znawca języka arabskiego zaakceptuje wszystkie wymienione powyżej przykłady pisowni.

  źródło: NKJP: Iwona Taida-Drózd, Gazeta Wyborcza, 1997-07-18

  W proces szkolenia zaangażowani zostali [...] arabiści, którzy przekazywali swoje doświadczenia i wiedzę o zwyczajach panujących w Iraku [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.11.2003

  [...] ci, którzy otarli się o Bliski i Środkowy Wschód i wiedzą, jak trudno utrzymać stabilizację w tym regionie. [...] Ich opinia współgra ze stanowiskiem wybitnego polskiego arabisty prof. Janusza Daneckiego [...].

  źródło: NKJP: Paweł Spodenkiewicz: Ćwiczenia za pięć dwunasta, Dziennik Łódzki, 2003-02-15

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. arabista
  arabiści
  ndepr
  arabisty
  depr
  D. arabisty
  arabistów
  C. arabiście
  arabistom
  B. arabistę
  arabistów
  N. arabistą
  arabistami
  Ms. arabiście
  arabistach
  W. arabisto
  arabiści
  ndepr
  arabisty
  depr
 • niem. Arabist

CHRONOLOGIZACJA:
1927, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2016