archiwoznawstwo

 • książk.  dział archiwistyki, którego przedmiotem jest opis zbiorów archiwalnych oraz historia tworzenia tych zbiorów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

 • Archiwoznawstwo powiązane jest metodami badawczymi z historią administracji.

  źródło: NKJP: Internet

  Archiwistyka dzieli się na teorie archiwalną, metodykę archiwalną i archiwoznawstwo.

  źródło: NKJP: Internet

  Brał czynny udział w życiu powojennym archiwów polskich i w ciągu kilku lat pomnożył swój dorobek naukowy, pisząc prace nie tylko z zakresu archiwoznawstwa, ale także teorii i metodyki archiwalnej.

  źródło: Acta Universitatis Nicolai Copernici, 1978 (boobks.google.pl)

  Aktoznawstwo bywa np. łączone z historią ustroju lub archiwoznawstwem, a także z zarządzaniem współczesną dokumentacją.

  źródło: Halina Robótka: Wprowadzenie do archiwistyki, 2002 (boobks.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. archiwoznawstwo
  archiwoznawstwa
  D. archiwoznawstwa
  archiwoznawstw
  C. archiwoznawstwu
  archiwoznawstwom
  B. archiwoznawstwo
  archiwoznawstwa
  N. archiwoznawstwem
  archiwoznawstwami
  Ms. archiwoznawstwie
  archiwoznawstwach
  W. archiwoznawstwo
  archiwoznawstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. archiwum i znać

CHRONOLOGIZACJA:
1935, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2018